Finexa

Relacja ze spotkania Wybrane aspekty restrukturyzacji oraz wyniki ostatniej CE CFO Survey

W dniu 12 lutego br. odbyło się w Poznaniu pierwsze w tym roku spotkanie członków Regionu Wielkopolskiego. Tematyka spotkania dotyczyła podatków i rachunkowości, jak również biznesu oraz nastrojów wśród CFO. W temacie podatkowo-rachunkowym partner – firma Deloitte – omówił wybrane aspekty rachunkowe i podatkowe restrukturyzacji z naciskiem na restrukturyzacje, których znaczącym elementem była optymalizacja podatkowa. W drugiej części, po omówieniu przez firmę Deloitte ostatnich wyników badania CFO, partner – firma Suncode – rozpoczął temat dotyczący ryzyk związanych z budżetami promocyjnymi w firmie. Obszar ten został również bogato omówiony podczas panelu dyskusyjnego, głównie na skutek odpowiedzi na pytania zadawane przez audytorium. Porównanie wielu praktyk zarówno firm producenckich jak i dystrybucyjnych pozwoliło zapoznać się z metodami ograniczania ryzyk związanych z prowadzeniem tego obszaru w firmie.
W ostatniej części spotkania odbyło się Walne Zgromadzenie członków Regionu Wielkopolskiego. W drodze uchwały podjętej po tajnym głosowaniu wyłoniono pierwszy skład Zarządu Regionu. Członkami Zarządu zostali panowie: Jarosław Skąpski, Paweł Lewandowski oraz Grzegorz Janowski. W drodze głosowania wśród Członków Zarządu wybrano Prezesa Zarządu Regionu, którym pozostał pan Grzegorz Janowski.
Po zakończonym Walnym Zgromadzeniu ustalono kolejny przybliżony termin spotkania, który przypada na koniec marca. Tematyka kolejnego spotkania to głównie systemy motywacyjne wśród działów finansowo-księgowych oraz problematyka podatków związana z używaniem samochodów służbowych.

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *