Finexa

Nasze Struktury

Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych „FINEXA”

Oddziały regionalne

AllRegion WielkopolskiRegion PomorskiRegion DolnośląskiRegion MałopolskiRegion Zachodniopomorski

Grzegorz Janowski

Rafał Dziel

Michał Halwa

Jarosław Skąpski

Paweł Lewandowski

Robert Uzarewicz

Sebastian Goschorski

Piotr Miednik

Przewodniczący

Rafał Jakóbiak

Krzysztof Herdzik

Komisje

AllKomisja ds. MSRiSFKomisja PodatkowaKomisja SkarbowaKomisja Monitorowania Kontroli Zarządczej

Krzysztof Gębal

Maria Kukawska

Tomasz Wlazło

Adam Bąk

AllZarządKomisja Rewizyjna

Jacek Zając

Andrzej Miszczak

Benedykt Wiśniewski

Andrzej Dmochowski

Tomasz Chrabałowski

Dorota Kołomańska

Sebastian Goschorski