Relacja ze spotkania we Wrocławiu

W dniu 11 stycznia w Q Hotel Plus Wrocław przy ul. Zaolziańskiej 2 odbyło się Śniadanie Biznesowe Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych Finexa oraz firmy PwC pt. “Najnowsze zmiany i trendy w podatkach w 2018 roku”, poświęcone następującym kwestiom: – Kluczowe zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych;– Zmiany w SSE oraz finansowaniu innowacji i B+R w …

Relacja ze spotkania we Wrocławiu Czytaj więcej »