Mailing od Stowarzyszenia Finexa

Uprzejmie prosimy o informację w przypadku zmiany adresu mailowego, na który mają być przesyłane materiały i ogłoszenia od Stowarzyszenia Finexa. Prosimy również o kontakt na adres sekretariat@finexa.org osoby, które nie otrzymują wiadomości, mimo wcześniejszego zgłoszenia adresu.