Finexa

Miesiąc: październik 2015

Wyniki V badania dotyczącego kontroli zarządczej “The International Observatory of Management Control”

Już po raz piąty francuskie Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych (DFCG, organizacja członkowska IAFEI) przeprowadziło międzynarodowe badanie dotyczące kontroli zarządczej “The International Observatory of Management Control”. Raport zawierający wyniki badania został przedstawiony podczas 45. Kongresu IAFEI w Mediolanie. Dokument można pobrać pod tym adresem.

Relacja ze spotkania “Rewolucja w ujęciu przychodów?”

29 września we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie członków Finexy Regionu Dolnośląskiego. Tym razem śniadanie biznesowe “Rewolucja w ujęciu przychodów?” poświęcone było tematyce nowego standardu dotyczącego ujmowania przychodów MSSF 15 Przychody z umów z klientami. Jest to największa zmiana w MSSF od wielu lat. Wszystkie podmioty raportujące według MSSF zostaną nią dotknięte, gdyż całkowicie zmienia …

Relacja ze spotkania “Rewolucja w ujęciu przychodów?” Czytaj więcej »

Relacja z kolejnego spotkania Finexy na Pomorzu Zachodnim

7 października w Szczecinie odbyło się kolejne spotkanie członków Finexy w regionie zachodniopomorskim, poświęcone zagadnieniu „Droga do upublicznienia — przygotowanie do debiutu, analiza korzyści i kosztów”. Relacja ze spotkania dostępna jest pod tym adresem. Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości i za zgodą szczecinbiznes.pl. Sebastian Goschorski Jakub Lasota Marta Tymoszuk-Lewandowska Tomasz Gabryel Szymon Klimas

Relacja z kolejnego spotkania członków Finexy w regionie wielkopolskim

22 września 2015 w Poznaniu odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie członków Stowarzyszenia Finexa w regionie wielkopolskim. Tematyka spotkania podzielona była pomiędzy przegląd prognoz dla Polski oraz wymianę doświadczeń na polu motywowania w działach finansowych.W ramach pierwszej części firma Deloitte przedstawiła wyniki najnowszego badania przeprowadzonego wśród polskich dyrektorów finansowych na temat przewidywań gospodarczych (w ankiecie tej …

Relacja z kolejnego spotkania członków Finexy w regionie wielkopolskim Czytaj więcej »