Finexa

Relacja ze spotkania “Rewolucja w ujęciu przychodów?”

29 września we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie członków Finexy Regionu Dolnośląskiego. Tym razem śniadanie biznesowe “Rewolucja w ujęciu przychodów?” poświęcone było tematyce nowego standardu dotyczącego ujmowania przychodów MSSF 15 Przychody z umów z klientami.

Jest to największa zmiana w MSSF od wielu lat. Wszystkie podmioty raportujące według MSSF zostaną nią dotknięte, gdyż całkowicie zmienia się model, według jakiego będą musiały być analizowane kontrakty z klientami. Wzrasta też ilość szacunków, jakie trzeba będzie dokonywać w związku z ujmowaniem przychodów, a to będzie miało przełożenie na procedury wewnętrzne, systemy kontroli i mierniki efektywności.

Dodatkowo omówiono praktyczny przykład problemu podatkowego, na który należy zwrócić uwagę przy okazji wdrażania zmian.

Organizatorom i uczestnikom dziękujemy.

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *