Finexa

TAX INSIGHT ALERT: Nowelizacja ustawy o KSeF przyjęta przez Sejm

 

W ostatni piątek (16.06.2023 r.) Sejm uchwalił istotną nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzającą obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W głosowaniu za przyjęciem ustawy opowiedziało się 240 posłów, 203 było przeciw, natomiast dziewięciu wstrzymało się od głosu. Teraz przyjęta ustawa trafi do Senatu.

W uchwalonej ustawie uwzględniono siedem niewielkich poprawek Komisji Finansów Publicznych, które miały charakter doprecyzowujący i dotyczyły przede wszystkim trybów postępowania w trakcie awarii systemu. Według wprowadzonych zmian, momenty publikacji komunikatów o rozpoczęciu i zakończeniu awarii będą teraz określać czas jej trwania. Dodatkowo, wprowadzono opcję ogłaszania informacji o następnej awarii systemu.

Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się również za poprawką wprowadzającą precyzyjne regulacje dotyczące okresu przechowywania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Zgodnie z tymi zapisami, standardowy okres przechowywania faktur wynosi 10 lat. W sytuacjach, gdy okres przechowywania faktur upływa przed okresem przedawnienia zobowiązania podatkowego, podatnik jest zobowiązany do zachowania faktur poza systemem. Inne poprawki zaakceptowane przez KFP dotyczyły zmiany redakcji przepisów o wiążących informacjach stawkowych.

Ustawa planuje też wdrożenie wyłącznie elektronicznej obsługi wiążących informacji: WIT (wiążąca informacja taryfowa), WIP (wiążąca informacja o pochodzeniu), WIA (wiążąca informacja akcyzowa) a także WIS (wiążąca informacja stawkowa) – za pomocą rozbudowy i dostosowaniu obowiązujących już systemów informatycznych KAS (e-Urząd Skarbowy, Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC).

Przypominamy, że zgodnie z nowymi przepisami, od 1 lipca 2024 r. wszystkie faktury B2B muszą być przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Z tego powodu, rekomendujemy Państwu jak najszybsze przystąpienie do prac wdrożeniowych, aby zapewnić bezproblemową adaptację do nowych wymagań.

Jako doświadczony dostawca rozwiązań technologicznych, jesteśmy gotowi do świadczenia profesjonalnego wsparcia w zakresie wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur. Zapewniamy, że nasza pomoc pozwoli Państwa organizacji na płynne przestawienie się na nowe rozwiązania.

https://taxinsight.pl/krajowy-system-e-faktur-wdrozenie/

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *