Finexa

Czy członkowie zarządu mogą jednocześnie dostawać wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy o pracę i na podstawie uchwały z tytułu powołania?

Członek zarządu może być zatrudniony na umowę o pracę i na tej podstawie wykonywać obowiązki pracownicze, np. jako dyrektor finansowy. Z tego tytułu musi dostawać wynagrodzenie. Jednocześnie może być powołany uchwałą do pełnienia funkcji członka zarządu i na podstawie tej uchwały (powołania) może otrzymywać wynagrodzenie.

Wynagrodzenie, które członek zarządu pobiera na podstawie umowy o pracę podlega pełnemu oskładkowaniu, a wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, z wyjątkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Istotne jest to, by obowiązki takiej osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę i otrzymującej wynagrodzenie na podstawie uchwały były rozdzielone na obowiązki z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Obowiązki strategiczne to po prostu obowiązki zarządcze, o których stanowi Kodeks spółek handlowych. Za nie wypłacane jest wynagrodzenie na podstawie uchwały. Z kolei obowiązki z zakresu zarządzania operacyjnego to takie, za które wynagrodzenie otrzymuje ta sama osoba, ale jako pracownik. Jeśli będzie możliwe udowodnienie takiego rozdziału, to nie powinno być problemu z wynagrodzeniem z uchwały, od którego nie były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

Autorką komentarza jest dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska radca prawny, Partner w Raczkowski sp.k.

iwona.jaroszewska@raczkowski.eu

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *