Finexa

Relacja z kolejnego spotkania członków Finexy w regionie wielkopolskim

22 września 2015 w Poznaniu odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie członków Stowarzyszenia Finexa w regionie wielkopolskim. Tematyka spotkania podzielona była pomiędzy przegląd prognoz dla Polski oraz wymianę doświadczeń na polu motywowania w działach finansowych.
W ramach pierwszej części firma Deloitte przedstawiła wyniki najnowszego badania przeprowadzonego wśród polskich dyrektorów finansowych na temat przewidywań gospodarczych (w ankiecie tej po raz pierwszy Finexa wzięła udział również jako współorganizator!). Prezentacja pt. „Prognozy dyrektorów finansowych dla Polski – wyniki CFO Survey 1H2015” bardzo dobrze wpisała się w potrzeby porównania naszych założeń z przewidywaniami innych kolegów w rozpoczynającym się u wielu z nas gorącym okresie budżetowym.
Druga część składała się z prezentacji konsultanta z firmy Professional Consulting Expanders pt.: „System motywacyjny – fakty i mity” oraz wywołanego przez nią, bardzo „gorącego” panelu dyskusyjnego na temat szeroko pojętych systemów motywacyjnych i ich możliwego zastosowania w działach finansowych. Wnioski i wymiana doświadczeń w zakresie wszelkich czynników wpływających na naszych podwładnych oraz warunków, w jakich pracują i późniejszych efektów stosowania różnych elementów motywacyjnych były zaprawdę bezcenne!

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *