Finexa

Relacja ze spotkania Barometr CFO

Kolejne spotkanie dyrektorów finansowych Regionu Dolnośląskiego, które odbyło się 5 lutego we Wrocławiu, zostało poświęcone zagadnieniom bezpośrednio związanym z funkcją Dyrektora Finansowego w organizacji oraz prognozami CFO odnośnie rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce w związku z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą. Spotkanie zorganizowane zostało przez Region Dolnośląski Stowarzyszenia FINEXA przy współpracy z Deloitte oraz Michael Page.
Ekspert z Deloitte przedstawił najważniejsze wnioski płynące z raportu przygotowanego na podstawie badania „Deloitte CFO Survey 2014 H2”, w którym Dyrektorzy Finansowi największych polskich firm ocenili, w jakim stopniu rozwój sytuacji na Ukrainie wpłynął na postrzeganie sytuacji gospodarczej przez CFO w Polsce. Eksperci z Michael Page natomiast zaprezentowali kluczowe wnioski płynące z „Globalnego Barometru Dyrektorów Finansowych” dotyczące m.in. tego jak przedstawiają się priorytety polskich CFO i dyrektorów finansowych na najbliższy rok. Omówiono również najważniejsze obszary, w których mogą nastąpić zmiany w ciągu najbliższych 12 miesięcy oraz przedyskutowano kwestię olbrzymiego wzrostu znaczenia roli CFO i zwiększenia zakresu ich odpowiedzialności, a także poziomu satysfakcji z pracy pośród polskich dyrektorów finansowych oraz ich zawodowych ambicji .Tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników, kameralny charakter spotkania umożliwił merytoryczną dyskusję zarówno z prelegentami, jak i w gronie dyrektorów finansowych. Prowadzącym oraz uczestnikom dziękujemy.

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *