Finexa

Relacja ze spotkania w Poznaniu

21 marca w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie członków Finexy z Regionu Wielkopolskiego. Tematykę związaną z umowami najmu, leasingu oraz z trendami w podatkach omówili partnerzy spotkania – specjaliści firmy PricewaterhouseCoopers, p. Jagoda Trela – Dyrektor PwC i p. Piotr Bejger – Dyrektor PwC.
Zmiany w ujmowaniu umów najmu wprowadzane poprzez MSSF 16 oraz przyszły spodziewany wpływ na Ustawę o Rachunkowości (i KSR 4) zostały omówione przez PwC zarówno od strony merytorycznej ujmowania w sprawozdaniach, jak również z zaznaczeniem konsekwencji tych zmian dla firm. Poruszone zagadnienie omówiono na przykładach podawanych przez IASB i przygotowanych przez prelegenta. Zwrócono również uwagę na przepisy przejściowe. Przedstawiciele branży leasingowej podkreślali, że przepisy nowego standardu dotyczyć będą nie tylko obecnych umów leasingu, jak powszechnie się uważa, lecz każdorazowo będą musiałby być odnoszone do zawieranych umów najmu celem weryfikacji zakwalifikowania jako leasing.
Część spotkania związana z trendami podatkowymi była całościowym podsumowaniem wprowadzanych przez nowy rząd zmian w podatkach CIT/PIT, VAT czy w podatku akcyzowym i od gier. Przedstawiono podsumowanie i statystyki krajowe dotyczące zarówno działań UCS/US, jak i wyroków NSA, a także najistotniejsze tematy, zajmujące w ostatnim czasie miejsca w nagłówkach gazet. Statystyki wzbogacono również o informacje dotyczące pozostałych krajów UE, co pozwoliło na dodatkową wymianę poglądów i spostrzeżeń wśród uczestników spotkania. Prezentację zakończono wzmianką o technologiach wspierających prace związane z kontrolami skarbowymi – zarówno od strony organów podatkowych, jak i klientów.
W ostatniej części seminarium omówiono ulgi tytułem B+R, aktualnie mocno promowane przez rząd. Przedstawiciel PwC podkreślił, iż jako przedsiębiorstwo doradcze wspierali w 2017 roku ok. 30% wszystkich projektów B+R realizowanych w Polsce.
Uczestnikom i organizatorom spotkania dziękujemy.
Prezes Zarządu Regionu Wielkopolskiego FINEXA – Grzegorz Janowski

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *