Finexa

Relacja ze spotkania dotyczącego Pracowniczych Planów Kapitałowych

W dniu 28 lutego 2018 r. w siedzibie NN Investment Partners TFI w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona pracowniczym planom kapitałowym i emerytalnym.

Frekwencja gości zarówno obecnych osobiście w siedzibie jak i on-line znacznie przekroczyła przewidywania organizatora. Podcza intensywnego, ponad dwugodzinnego spotkania, pracodawcy mogli wymienić się swoim przemyśleniami oraz znacznie poszerzyć swoją wiedzę na temat PPK i PPE.

Duże zainteresowanie i aktywność gości tylko potwierdza fakt, że świadomość planowanej reformy i potrzeba edukacji w tym zakresie wśród polskich pracodawców rosną z każdym tygodniem .Bez wątpienia najbliższe miesiące to czas na analizę dostępnych scenariuszy, ich wad i zalet oraz przede wszystkim wypracowanie optymalnej decyzji dla pracodawców i pracowników.

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *