Finexa

Relacja ze spotkania Jak zapewnić skuteczną realizację strategii?

W dniu 5 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyło się kolejne śniadanie biznesowe zorganizowane wspólnie z firmą MDDP Business Consulting. Tematem spotkania była kwestia zapewnienia przedsiębiorstwu skutecznej realizacji strategii.
Paneliści na początku skoncentrowali się na krótkiej analizie branży i pozycji konkurencyjnej firmy będącej wstępem do przygotowania macierzy SWOT.
Następnie na podstawie „studium przypadku” wyznaczono trzy główne cele strategiczne dla firmy na najbliższe lata. Kolejną kwestią była dekompozycja wybranego celu na cele szczegółowe dla poszczególnych jednostek biznesowych firmy.
Na koniec spotkania eksperci z firmy MDDP Business Consulting zaprezentowali system Flexi Strategy, mający na celu wspieranie firm w monitorowaniu efektywności realizacji strategii na poziomie całego przedsiębiorstwa i poszczególnych jednostek.
Interaktywna formuła, jak również tematyka poruszona podczas spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem i wzbudziły ożywione dyskusje wśród uczestników.
Prowadzącym oraz uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne spotkania, o których już wkrótce poinformujemy.
Informacje na ten temat znajdą Państwo również na stronie MDDP Business Consulting: http://www.mddp-bc.pl/

Tomasz Dąbrowski (Q Securities), Justyna Lewandowska (GEFCO), Ireneusz Leszcz (FINEXA), Izabela Walczewska-Schneyder (Benefit Systems), Timea Balajcza (Balajcza Translations), Paulina Kierebińska (Regenersis)

Włodzimierz Makowski (MDDP)

Patrycja Ptaszek-Strączyńska (Macrologic), Barbara Mróz (Topex)

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *