Finexa

Relacja ze spotkania Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2015 roku były tematem kolejnego spotkania dyrektorów finansowych, które odbyło się 17 grudnia 2014 we Wrocławiu. Spotkanie zorganizowane zostało przez Region Dolnośląski Stowarzyszenia FINEXA przy współpracy ze specjalistami Deloitte. Tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników, kameralny charakter spotkania umożliwił merytoryczną dyskusję zarówno z prelegentami, jak i w gronie dyrektorów finansowych. Omówiono zmiany w przepisach dotyczące niedostatecznej kapitalizacji, opodatkowanie kontrolowanych spółek zagranicznych, opodatkowanie spółek dokonujących uregulowania zobowiązań w formie rzeczowej, wprowadzenie przepisów doprecyzowujących w zakresie opodatkowania przekształcenia formy prawnej oraz transakcji „wymiany udziałów” oraz nowy przepis regulujący ważność certyfikatów rezydencji wraz ze wskazaniem praktycznych konsekwencji tej regulacji. Prowadzącym oraz uczestnikom dziękujemy.

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *