Finexa

Relacja ze spotkania dot. płynności finansowej w Warszawie

30 stycznia odbyło się spotkanie zorganizowane przez Finexę i MGW CCG. przedmiotem którego była dyskusja nad płynnością finansową firm vs polityką finansowania poprzez banki.

W czasie dyskusji można było skonfrontować doświadczenia związane z aranżowaniem finansowania. Na przykładach  case study MGW CCG zaprezentowała pozastandardowe sposoby procesowania projektów pozyskania finansowania w bankach. Omówiono też kluczowe KPI dla polityki współpracy z bankami oraz udzielania zabezpieczeń i monitoringu kowenantów.

Dyskusja dotyczyła też aktualnej polityki cenowej banków i sposobów w jaki banki postrzegają swoich klientów.

Organizatorom i uczestnikom dziękujemy.

Prezentacja ze spotkania dostępna jest pod linkiem poniżej.

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *