Finexa

Relacja ze spotkania CFO Knowledge Exchange: Raportowanie w grupach kapitałowych

Za nami kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange. Nieco ponad dwa tygodnie po poprzednim wydarzeniu spotkaliśmy ponownie w Warszawie, by pochylić się tym razem nad specyficznymi problemami Dyrektora Finansowego wynikającymi z faktu zarządzania grupą kapitałową.
Spotkanie, jak zawsze, miało bardzo praktyczny charakter. Dzięki przykładom udostępnionym przez naszych partnerów z MDDP Business Consulting mieliśmy okazję przedyskutować istotne aspekty związane z transparentnością raportowania menadżerskiego w firmach prowadzących działalność z wykorzystaniem kilku podmiotów prawnych.
Niezwykle ciekawe było spostrzeżenie, iż to co w pojedynczych firmach jest już właściwie standardem, w niektórych grupach kapitałowych może być praktycznie niedostępne. W wielu, nawet dużych, grupach kapitałowych raportowanie zarządcze koncentruje się na wynikach poszczególnych spółek – skonsolidowana rentowność poszczególnych rynków czy grup asortymentowych jest niewidoczna. Marża na transakcjach wewnątrzgrupowych (np. osiągana przez spółki produkcyjne) może istotnie modyfikować atrakcyjność danego rynku postrzeganą wyłącznie z perspektywy wyników osiąganych wyłącznie przez spółkę dokonującą ostatecznej sprzedaży do podmiotów niepowiązanych.
Przyjrzeliśmy się również praktycznym pomysłom optymalizacji procesu raportowania. Opierając się na metodyce stosowanej przez MDDP Business Consulting przy wdrożeniach systemu Mona Group Reporting, analizowaliśmy mechanizmy umożliwiające automatyzację i standaryzację zbierania danych jednostkowych od poszczególnych spółek. Po ciekawej dyskusji doszliśmy do wniosku, że wykorzystanie rozwiązań, które wymuszają transparentność i poprawność danych dostarczanych przez księgowych spółek zależnych (ograniczając ryzyko przedstawienia nieprawidłowych danych na poziomie Grupy) może stanowić dużą wartość dla Dyrektora Finansowego. Uczestnikom i organizatorom dziękujemy
Kolejne spotkanie już w maju. O szczegółach poinformujemy wkrótce. .

Prowadzący oraz uczestnicy

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *