Finexa

Relacja z kolejnego spotkania Regionu Wielkopolskiego

31 marca w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie członków Finexy z Regionu Wielkopolskiego, poświęcone budzącemu duże zainteresowanie tematowi rozliczania samochodów w firmie, a szczególnie kwestiom praktycznym związanym z użytkowaniem samochodów służbowych do celów prywatnych. Temat ten był szeroko poruszany w kuluarach podczas poprzedniego spotkania w regionie. Należy podkreślić, iż zagadnienie zostało omówione z perspektywy wszystkich podatków które obejmuje. Ponadto partner Stowarzyszenia – Deloitte – poruszył temat spoza podatków, odnosząc się również do ujęcia dla celów ZUS. Duża aktywność ze strony uczestników uzupełniła prelekcję.

Drugim tematem omówionym podczas spotkania były możliwoścci wsparcia w finansowaniu projektów dla przedsiębiorstw. Tematyka będzie zapewne kontynuowana w końcówce roku, gdy pojawią się również większe możliwości dla dużych przedsiębiorstw.

W wydarzeniu wzięło udział około 30 CFO, reprezentujących między innymi Bridgestone Poznań, Reka Rubber, Lisner, Hochland, Top Farms, Herlitz czy Randstadt.

Uczestnikom i organizatorom dziękujemy.

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *