Finexa

Inauguracyjne spotkanie w Bibby Financial Services

O tym, że należności są istotnym wskaźnikiem majątku firmy i o tym, jak nimi zarządzać, rozmawiano podczas spotkania zorganizowanego dla dyrektorów finansowych 29 marca w siedzibie Bibby Financial Services w Warszawie.

Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny Bibby Financial Services, przybliżył słuchaczom temat zarządzania należnościami, czyli inaczej wierzytelnościami. Na wstępie ekspert zaznaczył, że firmy finansowe powinny przede wszystkim edukować, a nie jedynie sprzedawać swoje usługi. Dlaczego? Ponieważ im większa jest wiedza na temat konkretnych produktów finansowych, tym lepiej rozwija się rynek. Jednocześnie ważne jest, by szkolić również konkurencję, po to, by wspólnie pomagać przedsiębiorcom w prowadzeniu ich biznesów.
Jerzy Dąbrowski postawił tezę, że należności to niezwykle wartościowy, ale niedoceniany byt. Właściwie są one przychodem – można je bowiem spieniężyć, są zatem istotnym składnikiem majątku firmy. Odpowiednie nimi zarządzanie pozwala zachować płynność finansową, niezwykle ważną w ocenie przedsiębiorstwa przez kontrahentów i instytucje finansowe. 
Ekspert przybliżył też temat cesji wierzytelności i jego zakazu. Pokazał różnice między cesją a mechanizmem subrogacji ustawowej.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się kwestia terminów płatności obecnych na polskim rynku. Zagrożenia i korzyści płynące z wydłużania terminów płatności stały się tematem do dyskusji wśród uczestników spotkania. Jak skrócić terminy płatności i zwiększyć dyscyplinę płatniczą? Służą temu m.in. systemy bonusowe oraz skonto. Krótsze terminy płatności pomogą zmniejszyć ryzyko. By je minimalizować, przedsiębiorca powinien również zastanowić się nad współpracą z firmami finansowymi i wywiadowniami gospodarczymi. Jednym ze sposobów może być faktoring (w tym też faktoring bez regresu), a także ubezpieczenie i monitoring spływu należności. 
Ekspert podkreślił, jak ważnym kierunkiem rozwoju instytucji finansowych jest poszukiwanie dedykowanych rozwiązań dla mikrofirm, a także otwartość na łączenie różnych form finansowania.   
Podczas rozmów kuluarowych przy kawie uczestnicy warsztatów mogli wymienić się swoimi doświadczeniami i cennymi uwagami dotyczącymi rynku finansowego.

Paweł Domosławski (Finexa), Jerzy Dąbrowski (Bibby Financial Services)

Networking

Jerzy Dąbrowski (Bibby Financial Services)

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *