Finexa

Walne Zgromadzenie

W czwartek 20 kwietnia 2017 r. o godzinie 17:30 w budynku Willis Towers Watson przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych Finexa. Zgromadzenie, które otworzył Nikolaus von Nathusius, było prowadzone przez Tomasza Dąbrowskiego. Protokół ze spotkania sporządziła mec. Monika Zboralska.
Prezes Zarządu, Patrycja Ptaszek-Strączyńska, przedstawiła działalność stowarzyszenia w 2016 r. oraz zaproponowała Plan Finansowy 2017. Jacek Zając zaprezentował sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Nikolaus von Nathusius, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, razem z Andrzejem Zeibelem przedstawili sprawozdanie Komisji oraz opinię o Sprawozdaniu Finansowym 2016, przygotowane przez Beatę Strumińską i Andrzeja Dmochowskiego. Nikolaus von Nathusius omówił także w imieniu Pawła Domosławskiego projekt wydarzenia obejmującego wręczenie nagrody Galerii Chwały Polskiej Ekonomii, które ma się odbyć w listopadzie 2017 r. Podczas zgromadzenia udzielono absolutorium zarządowi i komisji oraz jednogłośnie zaakceptowano Plan Finansowy 2017. Po intensywnej dyskusji uczestnicy zgromadzenia zatwierdzili również propozycję utworzenia nowej formy członkostwa oraz strategię działań marketingowych, omówione przez Ireneusza Leszcza. Zgromadzenie zamknięto o godz. 20:30.

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *