Finexa

FINEXA i PCTA – współpraca

Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych podpisało porozumienie ze Stowarzyszeniem Dyrektorów Finansowych FINEXA (www.finexa.org) w zakresie współpracy i wspierania badań i popularyzacji wiedzy w zakresie zarządzania finansami oraz rozwiązań mających na celu polepszenie jakości regulacji prawnych w zakresie działalności skarbowej.

W ramach tego porozumienia oba Stowarzyszenia będą współpracowały w szczególności w tworzeniu mapy oraz propozycji zmian do istniejących i wprowadzanych rozwiązań w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rynku OTC zarówno na rynku lokalnym, jak i na eurorynkach w szczególności z uwzględnieniem zagadnień związanych ze zmianami w regulacjach europejskich.

Adam Marczak                                                            Jacek Zając

Prezes Zarządu                                                           Członek Zarządu

PCTA                                                                     FINEXA

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *