Finexa

Członek Zarządu Finexy w Zarządzie Poczty Polskiej

Tomasz Dąbrowski, Członek Zarządu i członek założyciel Stowarzyszenia Finexa, został 23 maja 2016 powołany przez Radę Nadzorczą Poczty Polskiej S.A. na stanowisko Członka Zarządu.


Tomasz Dąbrowski jest ekonomistą, absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek Finanse i Bankowość), od blisko 20 lat związanym z instytucjami rynku finansowego. Posiada doświadczenie m.in. w obszarach: bankowości, rynku kapitałowego, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami, corporate finance, rachunkowości, controlingu, planowania finansowego, analizy i prowadzenia projektów inwestycyjnych, nadzoru właścicielskiego,  zarządzania ryzykiem.


W 1995 roku rozpoczął pracę w Kredyt Banku SA. Następnie przez 11 lat związany był z grupą Raiffeisen. W latach 1996 – 2000 pracował w domu maklerskim Raiffeisen Capital and Investment Polska SA, kolejno w Departamencie Rynku Pierwotnego, a następnie jako Zastępca Dyrektora Departamentu Corporate Finance. Od 2000 roku związany był z Raiffeisen Bank Polska SA, zajmując m.in. stanowiska Zastępcy Dyrektora w Departamencie Rynków Finansowych oraz Dyrektora Departamentu Bankowości Prywatnej, był także przedstawicielem funduszy Raiffeisen Capital Management AG w Polsce.


W latach 2007 – 2012 był Wiceprezesem Zarządu oraz Dyrektorem Finansowym Pentegy S.A. Następnie przez ponad rok związany był z Kancelarią Finansową Matczuk i Wojciechowski Sp. z o.o.


Od 2013 roku jest Wiceprezesem i CFO  domu maklerskiego Q Securities S.A., którego jest jednym z założycieli. Jest także wspólnikiem w Q Value Sp. z o.o.


Tomasz Dąbrowski jest współzałożycielem i Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA.


Pełnił on ponadto funkcję członka i przewodniczącego licznych rad nadzorczych, zarówno spółek publicznych, jak i niepublicznych.

Tomasz Dąbrowski

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *