Finexa

Artykuł we francuskim magazynie “Finance & Gestion”

W październikowym wydaniu magazynu “Finance & Gestion” publikowanego przez DFCG, francuskie Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych, znajdziemy 22-stronicowy artykuł na temat outsorcingu i możliwości związanych z centrami usług wspólnych w Polsce. Autorzy tekstów to między innymi Monika Nowecka, Mazars Polska, Anne Duncan, Lumiu Ltd, Marzena-Aubertin, White & Case oraz Robert Ciuraszkiewicz, Teleperformance. Na stronach 52-53 zamieszczono informacje o Finexie i wypowiedzi Tomasza Chrabałowskiego, Andrzeja Dmochowskiego, Pawła Domosławskiego i Dariusza Topczewskiego. Artykuł (w języku francuskim) dostępny jest pod tym adresem.
W razie pytań proszę o kontakt z Armandem Angelim, Prezesem DFCG armand.angeli@orange.fr

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *