Finexa

Pierwsza Konferencja Pomorskiego Regionu Finexy

Nowopowstały Region Pomorski Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA mocno podkreślił swoją obecność. Akcentem tym było zorganizowanie z dużym rozmachem w dniu 20 września br., konferencji skierowanej do ludzi profesjonalnie zajmujących się finansami przedsiębiorstw z terenu Pomorza. Tytuł wydarzenia był tyleż przewrotny, co często trafny:
”Czarnoksiężnik czy wróżbita? Dyrektor finansowy w czasach zmian”
Pierwszoplanowym celem spotkania, które zgromadziło niemal 60- ciu liderów obszaru finansów elity pomorskich firm, była integracja środowiska oraz zaprezentowanie stowarzyszenia FINEXA, jako organizacji która ma ambicje być inicjatorem i krzewicielem tego procesu. Poza stowarzyszeniem, przygotowaniom konferencji patronowali HK- Finance- wiodąca Gdańska firma zajmująca się usługami finansowo- księgowymi dla przedsiębiorstw, Olivia Business Centre- właściciel nowoczesnego i przepięknie położonego centrum biznesowego, które gościło konferencję, Deloitte- szeroko rozpoznawany, globalny dostawca usług audytorsko- doradczych oraz Organizacja Pracodawców Pomorza- największa i najstarsza organizacja skupiająca przedsiębiorców na Pomorzu. Spotkanie zaszczyciła również firma MDDP, która jest partnerem strategicznym stowarzyszenia.
Wydarzenie trwało od rana do wczesnych godzin popołudniowych i składały się na nie 3 prezentacje członków pomorskiej FINEXY oraz jedna, której autorem był partner wydarzenia- firma Deloitte. Poza częścią merytoryczną, przedstawiciele władz stowarzyszenia- Jacek Zając (Członek Zarządu Stowarzyszenia) i Bartosz Duzinkiewicz (Prezes Zarządu Regionu Pomorskiego), przedstawili organizację FINEXA i jej główne cele, a Pan Maciej Grabski- przedsiębiorca i twórca kompleksu Olivia Business Centre, w kilku słowach powitał uczestników i podkreślił znaczenie dyrektora finansowego w skutecznie działającym przedsiębiorstwie. W międzyczasie uczestnicy mieli czas na dyskusję w kuluarach, nawiązywanie wzajemnych kontaktów i odświeżanie dawnych znajomości. Networking uprzyjemniły wyśmienite przekąski oraz piękne widoki z 12 pietra biurowca Olivia Tower. Wystąpienia dotyczyły w szczególności problematyki:
• budżetowania w warunkach zmienności- panel prowadzony przez Tomasza Sznajdera- Wiceprezesa Zarządu Polnord S.A., uczestnikami byli Joanna Łykowska- Członek Zarządu Oceanic S.A., Włodzimierz Makowski- Partner MDDP, Maciej Broniszewski- Dyrektor Finansowy SWORD,
• organizacji outsourcingu księgowego- prezentacja Krzysztofa Herdzika- General Managera WNS,
• białych certyfikatów jako dodatkowego źródła finansowania inwestycji- prezentacja Dariusza Gulczyńskiego- Członka World Energy Council i Bartosza Duzinkiewicza- CFO z doświadczeniami w obszarze energetyki,
• przewidywań dotyczących kształtowania podstawowych parametrów makroekonomicznych oraz zmian w zakresie prawodawstwa podatkowego w drugiej połowie roku 2013- prezentacja Agnieszki Mitoraj oraz Roberta Wolszona, managerów Deloitte.
Wystąpienia pozwoliły uczestnikom konferencji inaczej spojrzeć na codzienne narzędzia zarządzania finansami, nowe trendy w zakresie restrukturyzacji procesów administracyjnych, poznać sposoby dodatkowego finansowania inwestycji, które skutkują zwiększeniem efektywności energetycznej oraz zorientować się w przewidywaniach kierunków zmian w gospodarce i prawodawstwie podatkowym.
Biorąc pod uwagę, że znakomita większość zaproszonych gości pozostała z nami do końca konferencji, a w kuluarach trwała ożywiona rozmowa, z cała pewnością można stwierdzić, że pierwsza konferencja Regionu Pomorskiego FINEXY okazałą się sukcesem. Uwzględniając uwagi gości, partnerów wydarzenia oraz własne spostrzeżenia, z cała pewnością kolejne wydarzenia będą co najmniej tak dobre jak to, które właśnie przeszło do historii.

Tomasz Sznajder (Polnord), Jacek Zając (Finexa)

Paulina Kukla (Randstad), Krzysztof Herdzik (WNS Global Services)

Otwarcie konferencji, Maciej Broniszewski (Sword)

Maciej Broniszewski (Sword), Maciej Grabski (WP)

Panel dyskusyjny: Tomasz Sznajder (Polnord), Włodzimierz Makowski (MDDP), Jolanta Łykowska (Oceanic), Maciej Broniszewski (Sword)

Przemawiają Bartosz Duzinkiewicz (Prezes Regionu Pomorskiego Finexy), Jacek Zając (Finexa)

Jacek Zając (Finexa), Krzysztof Herdzik (WNS Global Services)

Przemawia Krzysztof Herdzik (WNS Global Services)

Przemawia Robert Wolszon (Deloitte)

Przemawia Agnieszka Mitoraj (Deloitte)

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *