Finexa

Zatwierdzenie zmian Statutu Stowarzyszenia Finexa

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 listopada 2014 r. postanowił o zatwierdzeniu zmian Statutu naszego Stowarzyszenia. Zmiany dotyczą usankcjonowania
prawnego statusu Regionów (Rozdział 6 Statutu). Pełną treść zaktualizowanej wersji Statutu znajdziecie Państwo na naszej stronie pod tym adresem.

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *