Finexa

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Finexa

21 kwietnia 2016 w siedzibie Matczuk Wieczorek i Wspólnicy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych przy ul. Wareckiej 11a w Warszawie odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Finexa.

Spotkanie, które otworzył i zamknął przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Nikolaus von Nathusius, było prowadzone przez mec. Monikę Zboralską i członka Finexy, Monikę Sarnowską, dyrektora finansowego BDO.

Prezes Zarządu Paweł Domosławski przedstawił działalność stowarzyszenia i zarządu w roku 2015 (między innymi organizację 23 wydarzeń w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie). Członek Zarządu Finexy, Jacek Zając, zaprezentował sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz plan finansowy na 2016. Andrzej Dmochowski, członek Komisji Rewizyjnej, przedstawił „Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych Finexa za rok 2015”, w tym „Opinię członka Komisji Rewizyjnej w zakresie sprawozdania Finansowego za rok 2015”, przygotowaną przez Beatą Strumińską, członka Komisji Rewizyjnej.

Walne zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za rok 2015. Następnie przeprowadzono wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na lata 2016-2017. Jako nowych członków Zarządu wybrano Witolda Lelentala (CFO Super Pharm, Warszawa) oraz Patrycję Ptaszek-Strączyńską (CFO Macrologic SA, Warszawa), którzy zastąpią Tomasza Wlazło oraz Sebastiana Goschorskiego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował byłym członkom Zarządu, w szczególności Tomaszowi Wlazło (CFO Societe Generale Leasing, Warszawa) za zaangażowanie w prace zarządu w ciągu ostatnich dwóch lat.

Do Zarządu wybrano także Tomasza Dąbrowskiego, Pawła Domosławskiego, Cezarego Klimonta, Ireneusza Leszcza, Andrzeja Miszczaka oraz Jacka Zająca. Nowymi członkami Komisji Rewizyjnej zostali Tomasz Dziekan (Regional & Group CFO Central Europe, Burda Media, Warszawa) oraz Marzena Czapaluk (CFO Eobuwie.pl S.A., Zielona Góra), którzy zastąpili Monikę Kaczorek oraz Witolda Szymczaka. Pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej to Andrzej Dmochowski, Nikolaus von Nathusius oraz Beata Strumińska.

Zarząd i Komisja wybiorą przewodniczących podczas wspólnego spotkania, które odbędzie się 17 maja. Obecnie Paweł Domosławski pełni obowiązki prezesa Zarządu, a Nikolaus von Nathusius przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Andrzej Dmochowski, Krzysztof Krzyżaniak, Jacek Zając, Ireneusz Leszcz, Patrycja Ptaszek-Strączyńska, Paweł Domosławski, Andrzej Miszczak, Tomasz Wlazło

Monika Zboralska, Cezary Klimont, Monika Sarnowska, Tomasz Chrabałowski

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *