Finexa

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Finexa

W dniu 27 marca 2015 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Finexa. Spotkaliśmy się w Warszawie w siedzibie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w Warszawie, gdzie gościł nas nasz członek Pan Witold Szymczak. Pan Witold przyjął honorową funkcję przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Według porządku Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Finexy Nikolaus von Nathusius. Prezes Zarządu Finexy Paweł Domosławski omówił aktywność Stowarzyszenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy i przedstawił sprawozdanie zarządu z działalności Stowarzyszenia. Pan Jacek Zając przedstawił Sprawozdanie Finansowe, które Komisja Rewizyjna sprawdziła i zatwierdziła. Zarząd i Komisja Rewizyjna uzyskały absolutorium.

W trakcie spotkania odbyły się też rozmowy o tworzeniu kolejnych oddziałów w Szczecinie, Katowicach i Krakowie. Dyskutowaliśmy również o możliwościach i planach współpracy z uniwersytetami.

Po Walnym Zgromadzeniu uczestnicy uczcili miniony rok działalności w pobliskiej restauracji.

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *