Finexa

Śniadanie biznesowe w PZU SA

W środę 11 lipca 2012r. odbyło się kolejne cykliczne  spotkanie w formule Business Breakfast dla członków Stowarzyszenia FINEXA.
Tym razem zostaliśmy zaproszeni do siedziby PZU SA przez Pana Przemysława Dąbrowskiego, Członka Zarządu PZU.
Na początku spotkania Pan Przemysław Dąbrowski opowiedział interesujące  historie związane z miejscem spotkania na 25 piętrze, czyli Salą Konferencyjną Zarządu PZU, w której odbywały się w przeszłości ważne wydarzenia, również w skali kraju, m.in. podpisanie porozumienia z Eureco. Zaskakującą dla wszystkich informacją było to, że budynek w którym mieści się siedziba PZU, był  budowany jako hotel.
Uczestnicy spotkania zostali również zapoznani z obecną sytuacją i  strategią firmy PZU. Pytali o motywy  zmian logo firmy i wizerunku, tak bardzo widocznymi w ostatnim czasie.  Pan Przemysław Dąbrowski zaskakiwał szczegółowymi odpowiedziami, aż trudno było przejść do tematu głównego spotkania.
Temat przewodni spotkania, czyli odpowiedzialność cywilna członków zarządu, w tym dyrektorów finansowych,  spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników, czego potwierdzeniem była frekwencja na spotkaniu w czasie przecież wakacyjno-urlopowym.

Temat główny prowadzili eksperci PZU Pan Andrzej Liwacz i Pani Elżbieta Pruszko , omawiając jednocześnie adekwatny produkt ubezpieczeniowy PZU, natomiast w ciekawych pytaniach wspierał uczestników przedstawiciel POLRISK, a jednocześnie Komisji Finexa ds. Ryzyka, Pan Sylwester Rakowski. Uczestnicy wyrazili chęć kontynuowania tematu przy kolejnych spotkaniach, jak również uruchomienia wspólnych prac  z  Polską Izbą Ubezpieczeń.

Tekst: Ireneusz Leszcz

Na drugim planie od lewej: Paweł Kiełczykowski, Sylwester Rakowski, Maciej Helis, Andrzej Miszczak, Przemysław Dąbrowski.

Od prawej: Małgorzata Irena Wieczerzak, Marcin Wesołowski, Tomasz Wlazło, Adam Kierecki, Elżbieta Pruszko (PZU), Od dołu zdjęcia: Jacek Zając, Anna Kacprowska-Paluszek (PZU).

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *