Finexa

Relacja ze spotkania w Poznaniu

Podczas kolejnego spotkania dyrektorów finansowych w Poznaniu organizowanego przez Finexa oraz firmę doradczą Deloitte przedyskutowano istotne, aktualne tematy. W trakcie spotkania, które odbyło się 23 marca w Sali Parkowej w City Park Hotel & Residence przy ul. Wyspiańskiego 26A w Poznaniu, omówione zostały tematy z zakresu kapitału dywidendowego w ujęciu księgowym a konsekwencji prawnych, oraz zmiany w podatku VAT.
W pierwszej części spotkania eksperci firmy Deloitte: Aleksandra Witek-Łojewska – Starszy Menedżer w dziale Audytu oraz Jakub Gilgenast – Menedżer w Deloitte Legal przedstawili aspekty wypłaty dywidendy przez spółki kapitałowe, a także przykłady ujęcia księgowego kapitału w specyficznych transakcjach, takich jak np. przejście na MSSF. W głównej części wystąpienia omówiono m.in. przejście na MSSF i korekty błędów oraz zmiany polityk rachunkowości. Ponadto omówiona została analiza prawnych możliwości wypłaty kapitału wspólnikom.
W drugiej części spotkania z kolei poruszone zostały przez Krzysztofa Kowalczyka – Menedżera w dziale Doradztwa Podatkowego z firmy Deloitte tematy dotyczące zmian w podatku od towarów i usług, a szczególnie wymiaru związanego z ryzykiem podatkowym, w tym ze zmianami w odpowiedzialności zgodnie z kodeksem karno-skarbowym. O fakcie nasilenia się kontroli skarbowych, które de facto wynikają szczególnie z w/w zmian w ustawie i rozporządzeniach, poświadczył fakt, iż na spotkanie nie przybyła druga z osób mających prezentować ten temat. Monika Wachowiec – Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego z firmy Deloitte – zgodnie z deklaracją p. Krzysztofa Kowalczyka została właśnie odwołana do wsparcia dla klienta. który był poddawany kontroli skarbowej, a któremu firma Deloitte doradza w sprawie podatków od towarów i usług. Cała prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem, ale też nie rozwiała rodzących się dalszych pytań, które na skutek wprowadzonych zmian szefowie finansów zadawali bądź prowadzącemu, bądź wymieniali między sobą. W podsumowaniu wystąpienia stwierdzono, że praktyka jak zwykle nie znalazła swego pełnego odzwierciedlenia w ustawodawstwie, natomiast prowadzone kontrole dotychczas często podkreślające zbyt słabą dokumentację operacji, tym razem w niektórych przypadkach podkreślały, iż dokumentacji jest zbyt wiele, co stwarza dodatkowe pytania czy wątpliwości nawet co do faktycznego wystąpienia zdarzenia.
Jak zwykle podczas spotkania można było wymienić się doświadczeniami, co przybyłej grupie ponad 20 dyrektorów finansowych uprzyjemniał zorganizowany catering jak i dostęp do specjalistów z firmy Deloitte.

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *