Finexa

Relacja ze spotkania “Strategie IT dla firmy”

Tym razem w ramach spotkania z cyklu CFO Knowledge Exchange, które odbyło się 18 maja w Warszawie, dyskutowaliśmy o zagadnieniach związanych z IT w firmach z punktu widzenia strategii oraz zarządzania finansowego.

Rozpoczęliśmy od ciekawej rozmowy o obecnych trendach w technologiach teleinformatycznych oraz ich wpływie na prowadzenie biznesu. W dyskusji na tematy przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej, big data, sztucznej inteligencji, zwiększenia mobilności dostępu do danych czy szerokiego wachlarza możliwości wykorzystania dronów – zauważyliśmy, że tempo rozwoju technologii nie spada, a wręcz przyspiesza, a skuteczne rozpoznanie jakie trendy mogą mieć wpływ na nasz biznes oraz jaką przynoszą wartość – jest także rolą CFO, który nierzadko nadzoruje funkcję IT.


W ten sposób płynnie przeszliśmy do rozmowy na temat zarządzania wartością IT oraz tworzenia uzasadnień biznesowych dla projektów wdrożeniowych. Okazuje się, że IT może stanowić nie tylko centrum kosztów, ale także tworzyć realną wartość biznesową – nie zawsze zmniejszające się wydatki na IT są dobrą oznaką. Mogą bowiem oznaczać niedoinwestowanie w kluczowych obszarach biznesu, które mogłyby stać się przewagą konkurencyjną przy odpowiednim zastosowaniu technologii.


Rozmawialiśmy także o sprawnej współpracy pomiędzy IT a biznesem oraz czym jest w tym kontekście model usługowy i w jaki sposób zbudować na jego podstawie efektywny model kosztów IT. Z tym tematem wiąże się także zagadnienie controllingu zarządzania efektywnością w obszarze IT. Uczestnicy mieli ciekawe spostrzeżenia w kontekście własnych doświadczeń z zakresu współpracy IT-biznes i zarządzania kluczowymi procesami IT w aspekcie finansowym. Bez odpowiednich narzędzi, zarówno informatycznych jak i zarządczych nie są to zadania łatwe.


W podsumowaniu ekspert z MDDP Business Consulting przedstawił metodykę opracowania strategii IT, dzięki której możliwe jest systematyczne i kompleksowe ujęcie tej tematyki w ramy zrozumiałe zarówno dla biznesu jak i przedstawicieli IT oraz dającą szansę na skuteczne, stałe zwiększanie wartości z inwestycji w narzędzia IT.

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *