Finexa

Relacja ze spotkania poświęconego zmianom prawnym w zakresie ubezpieczeń społecznych

27 czerwca 2017 r. partner Finexy, NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (NN IP TFI), zorganizował spotkanie dla członków Stowarzyszenia w Warszawie. Tematem spotkania były planowane zmiany regulacji prawnych w ramach II i III filara ubezpieczeń społecznych oraz ich skutki dla Pracodawców i Pracowników. Leszek Jedlecki (Wiceprezes Zarządu NN IP TFI) i Agnieszka Jaworska-Martycz (Dyrektor ds.Klientów Instytucjonalnych) omówili zmiany nowych Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), które zostaną wdrożone w 2018 r., a także przedstawili różnice w stosunku do obecnie funkcjonujących Pracowniczych Programow Emerytalnych (PPE) wprowadzonych w 1999 r. W dyskusji oraz networkingu po spotkaniu wzięło udział około 30 osób.

Leszek Jedlecki (Wiceprezes Zarządu NN IP TFI)

Agnieszka Jaworska-Martycz (Dyrektor ds.Klientów Instytucjonalnych NN IP TFI)

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *