Finexa

Relacja ze śniadania biznesowego “Inteligentne zarządzanie wydatkami służbowymi – kompromis wypracowany przez finanse i sprzedaż”

15 października w Pałacu Prymasowskim w Warszawie członkowie Finexy uczestniczyli w śniadaniu biznesowym współorganizowanym przez firmę Edenred. Tematem spotkania była optymalizacja zarządzania wydatkami służbowymi. Prelegenci z firmy Edenred oraz Sage podzielili się swoim doświadczeniem w tym zakresie. Ponieważ temat ten rzadko pojawia się w dyskusjach biznesowych, wywołał żywą reakcję uczestników spotkania. Rozmawiano m.in.o pożytkach płynących z opracowania strategii zarządzania wydatkami służbowymi i jej wspomagania przez inteligentne narzędzia, które pozwalają na rezygnację z obrotu gotówkowego przy jednoczesnej redukcji kosztów operacyjnych i minimalizacji papierowej dokumentacji. Prowadzącym oraz dyskutantom serdecznie dziękujemy.

Agnieszka Dolka (Edenred) moderuje dyskusję

Patrycja Ptasek Strączyńska (Macrologic), Marek Rudziński (Sage)

Elwira Masłowska-Kwiatek (Jacobs Polska), Dorota Kołomańska (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa)

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *