Finexa

Pierwsze spotkanie CFO Knowledge Exchange

7 listopada odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „CFO Knowledge Exchange”. Korzystając z gościnności MDDP Business Consulting spotkaliśmy się rano w centrum Warszawy przy ul. Mokotowskiej 49. Tematem przewodnim spotkania były problemy „Budżetowania, prognozowania i raportowania w środowisku międzynarodowym”.


Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wprowadzenia na temat formuły „CFO Knowledge Exchange” oraz problematyki przewidzianej do dalszej dyskusji, które w imieniu zarządu Finexa przedstawił Andrzej Miszczak.


Wojciech Kopcik zaprezentował robocze wyniki badania poświęconego umiędzynaradawianiu się polskich przedsiębiorstw. Na próbie przeanalizowanych do tej pory 44 spółek giełdowych prowadzących działalność również poza granicami kraju, widać było wyraźnie, iż wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych charakteryzuje się wyższą dynamiką od rynku polskiego. Wzrostowi temu towarzyszy naturalnie ekspansja grup kapitałowych, poprzez zakładanie lub akwizycję spółek zależnych poza granicami kraju. Zaprezentowane dane sprowokowały interesującą dyskusję na temat barier kulturowych utrudniających pracę dyrektora finansowego ze służbami księgowymi i podatkowymi zagranicznych spółek zależnych, zwłaszcza w krajach byłego ZSRR.


W dalszej części spotkania eksperci MDDP podzielili się swymi obserwacjami na temat problemów związanych z raportowaniem menadżerskim w międzynarodowych grupach kapitałowych. Mariusz Sumiński, podpierając się praktycznymi przykładami, zaprezentował różne scenariusze organizacji procesów raportowania i planowania w układzie samodzielnych jednostek biznesowych (funkcjonujących w poprzek struktur podmiotów prawnych) oraz  modele umożliwiające transparentną prezentację wpływu kursów walutowych na wyniki poszczególnych jednostek. Z uwagi na ciekawie rozwijającą się dyskusję, ostatni z punktów przewidzianych do omówienia w trakcie spotkania (unifikacja procesów sprawozdawczych w grupie kapitałowej) został zaprezentowany w „telegraficznym” skrócie, wskazując na możliwość szerszego podejścia do tej problematyki w trakcie kolejnych spotkań.


Spotkanie przebiegało otwartej atmosferze. Wszystkim uczestnikom gorąco dziękujemy za aktywny udział w dyskusji; dzięki prezentacji indywidualnych doświadczeń i spostrzeżeń idea cyklu „CFO Knowledge Exchenge” zmaterializowała się w 100%. Formuła krótkiego, angażującego 2-3 godziny zyskała pełną aprobatę naszych członków. Głęboko wierzymy, iż pozytywne zaangażowanie ze strony naszych członków oraz przedstawicieli MDDP zostanie utrzymane i w najbliższym czasie uda nam się spotkać po raz kolejny, by wspólnie porozmawiać na inne, ważkie z punktu widzenia dyrektora finansowego tematy.

Mariusz Sumiński (MDDP), Barbara Mróz (Topex), Timea Balajcza, Tomasz Chrabałowski (ARPI Group)

Arkadiusz Wierciński (ZUE), Maciej Pachulski (Heidelberg Polska), Andrzej Miszczak (Diesel Truck), Wojciech Kopcik (MDDP)

CFO Knowledge Exchange
Formuła CFO Knowledge Exchange to cykl krótkich, tematycznych spotkań poświęconych wybranym zagadnieniom znajdującym się w zakresie kompetencji Dyrektora Finansowego. Każde spotkanie adresuje konkretny, wskazany w temacie przewodnim problem. Formuła spotkania łączy wystąpienia członków stowarzyszenia, ekspertów i praktyków z firm doradczych oraz dyskusję najciekawszych kwestii z udziałem wszystkich uczestników spotkania.
Cykl „CFO Knowledge Exchange” to między innymi:
• okazja do poznania dobrych praktyk wiodących firm oraz ich przedyskutowania w gronie ekspertów,
• dostęp do sprawdzonych metod i narzędzi, gotowych do zastosowania „od zaraz” w Twoim przedsiębiorstwie,
• okazja do profesjonalnej wymiany doświadczeń i skonfrontowania własnych pomysłów i rozwiązań z praktyką innych członków stowarzyszenia.

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *