Finexa

Indywidualne konsultacje w zakresie dotacji i ulg dostępnych dla przedsiębiorców w 2019 r.

Doradcy CRIDO oferują członkom Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych Finexa bezpłatne konsultacje w zakresie omówienia dostępnych w 2019 r. możliwości wsparcia działalności przedsiębiorstw w formie dotacji i ulg.

W ramach konsultacji eksperci CRIDO przedstawią m. in.:
• możliwości finansowania projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych ze środków unijnych, w tym szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków planowanych do zrealizowania w 2019 r. (jakie projekty będą miały największe szanse na wsparcie, które elementy projektu są kluczowe do otrzymania wsparcia), warto zaznaczyć, że budżety konkursów z POIR zaplanowano na łączną kwotę ponad 6 mld zł,
• warunki korzystania z ulg podatkowych dostępnych dla innowacyjnych firm – ulga na prace badawczo-rozwojowe oraz IP Box (jakie są warunki skorzystania z ulg podatkowych, co należy zrobić aby przygotować przedsiębiorstwo do skorzystania z tej formy wsparcia),
• wsparcie realizacji projektów inwestycyjnych w formie zwolnienia z CIT na podstawie Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji z 10 maja 2018 r. (jakie trzeba spełnić warunki, aby inwestycja mogła się ubiegać o zwolnienie podatkowe, jakie są zasady otrzymania wsparcia).


Możliwe jest umówienie się na konsultacje w formie spotkania jak i rozmowy telefonicznej.

KONTAKT
Błażej Czajkowski | starszy menedżer E: blazej.czajkowski@crido.pl T: +48 22 324 59 65 M: +48 696 007 049
Wojciech Kwiatkowski | menedżer E: wojciech.kwiatkowski@crido.pl T: +48 22 324 59 73 M: +48 602 479 179

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *