Finexa

Finał konkursu Dyrektor Finansowy Roku

W trakcie uroczystej gali wieńczącej tegoroczny cykl Kongresów Dyrektorów Finansowych, ogłoszono laureata nagrody Dyrektor Finansowy Roku. W XIV. edycji konkursu tytuł zdobył Jarosław Kurkowski z eService. Kapituła Konkursu doceniła jego działania, które miały znaczenie dla sprawniejszego zarządzania firmą i umożliwiły realizację nowych inwestycji służących podniesieniu krajowej i międzynarodowej pozycji spółki.
25 września 2019 r. w Warszawie, podczas Kongresu Dyrektorów Finansowych w hotelu InterContinental, odbył się finał XIV. edycji Konkursu Dyrektor Finansowy Roku. Podczas uroczystej ceremonii, ogłoszono wyniki plebiscytu, promującego i wyróżniającego osoby zarządzające finansami przedsiębiorstw, które cechują się profesjonalizmem, etyką, skutecznością w działaniu oraz stają się biznesowymi wizjonerami budującymi wymierną wartość firmy.
Kapituła Konkursu analizowała nadesłane przez finansistów zgłoszenia tradycyjnie w dwóch kategoriach: Dyrektor Finansowy Małych i Średnich Firm oraz Dyrektor Finansowy Dużych Przedsiębiorstw. Udział w plebiscycie był całkowicie bezpłatny i nie wiązał się z żadnymi zobowiązaniami ze strony osób zgłaszających swoje dokonania. W tym roku, tytuł został przyznany w jednej kategorii – Dużych Firm (kryterium: obrót powyżej 200 mln zł lub zatrudnienie powyżej 250 osób).

Tytuł Dyrektora Finansowego Roku za dokonania w 2018 roku otrzymał Jarosław Kurkowski – CFO w firmie eService sp. z o.o. Kapituła doceniła go za najwyższe standardy zarządzania finansami w firmie działającej w sektorze nowoczesnych usług finansowych, w którym zdolność do ciągłej zmiany i dynamiczny rozwój są czynnikami decydującymi o sukcesie lub porażce rynkowej. Wyróżnienie zostało przyznane za umiejętne dostosowywanie zasad zarządzania finansami firmy do oczekiwań właścicielskich oraz rozwijanie zakresu i podnoszenie jakości usług świadczonych przez działy finansowe, zarówno wobec interesariuszy wewnętrznych, jak i kluczowych kontrahentów. Członkowie Kapituły wyróżnili Jarosława Kurkowskiego także za przekształcenie działu finansowego w narzędzie do rozwijania biznesu i generowania zysków. Tytuł otrzymał za świadome włączanie nowoczesnych technologii analitycznych, rozliczeniowych oraz wielu innych, do procesów zarządzania finansami i budowanie znaczenia spółki w całej grupie kapitałowej. Doceniono również jego skuteczne zarządzanie zmianami personalnymi i umiejętność współpracy z inwestorami przy skomplikowanej strukturze właścicielskiej.
 

Zdjęcia z gali do pobrania znajdują się pod tym adresem.

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *