Finexa

Drugie spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange

9 stycznia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „CFO Knowledge Exchange”. Tym razem przedmiotem dyskusji były wybrane aspekty związane z zarządzaniem płynnością finansową pozostające w gestii Dyrektora Finansowego.
Moderatorzy spotkania ze strony MDDP Business Consulting, Wojciech Kopcik i Mariusz Sumiński, zaproponowali by w trakcie spotkania skupić się na trzech aspektach związanych z zapewnieniem środków finansowych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania firmy:


• monitorowanie i optymalizacja kapitału pracującego,
• dokładność procesów planistycznych,
• zbieranie informacji na temat środków finansowych znajdujących się w dyspozycji przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy jest ono rozproszone geograficznie w takim stopniu, iż centralna kontrola nad wszystkimi rachunkami bankowymi nie jest możliwa.


Wprowadzenie do tematyki związanej z kapitałem pracującym wywołało ciekawą dyskusję uczestników spotkania. Zgodziliśmy się wspólnie, iż zarządzanie kapitałem obrotowym jest zagadnieniem wymagającym zrozumienia i zaangażowania wszystkich pracowników przedsiębiorstwa oraz, żeotoczenie konkurencyjne i model biznesowy przedsiębiorstwa silnie determinują wartości osiąganych wskaźników efektywności.
Kilka z przedsiębiorstw reprezentowanych przez uczestników spotkania włączyło KPI związane z efektywnością kapitału pracującego do celów indywidualnych menadżerów. Z ich perspektywy interesującym wątkiem okazały się techniki kalkulacji tych wskaźników w sposób w znacznym stopniu ograniczający potencjalne nadużycia oraz eliminujący wpływ sezonowości, zaprezentowane przez naszych partnerów z MDDP.


W drugiej części spotkania wymieniliśmy się doświadczeniami w zakresie szczegółowości i częstotliwości tworzenia budżetów i prognoz. Koledzy z MDDP zaprezentowali przykładowe raporty, które pozwalają uwidocznić wiele dysfunkcji procesu prognozowania, takich jak tworzenie rezerw bezpieczeństwa, zawyżanie kosztów przez rozpoczęciem procesu budżetowego czy uparte trzymanie się przeświadczenia, iż na koniec roku budżet zostanie zrealizowany w 100% mimo, iż dotychczasowe wyniki sugerują coś zupełnie odmiennego.
Na zakończenie spotkania zaprezentowany został przykład praktycznego narzędzia, zapewniającego dyrektorowi finansowemu dużej, międzynarodowej grupy kapitałowej cotygodniową, pełną informację na temat środków pieniężnych znajdujących się w jego dyspozycji.
Podobnie jak poprzednio spotkanie przebiegało w sympatycznej i otwartej atmosferze. Wszystkim uczestnikom gorąco dziękujemy za aktywny udział w dyskusji poprzez prezentację własnych doświadczeń i spostrzeżeń. Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach – najbliższe już 13 lutego. Tym razem tematem wiodącym będą praktyczne aspekty raportowania finansowego w grupach kapitałowych…

CFO Knowledge Exchange
Formuła CFO Knowledge Exchange to cykl krótkich, tematycznych spotkań poświęconych wybranym zagadnieniom znajdującym się w zakresie kompetencji Dyrektora Finansowego. Każde spotkanie adresuje konkretny, wskazany w temacie przewodnim problem. Formuła spotkania łączy wystąpienia członków stowarzyszenia, ekspertów i praktyków z firm doradczych oraz dyskusję najciekawszych kwestii z udziałem wszystkich uczestników spotkania.
Począwszy od stycznia 2014 roku spotkania odbywać się będą w drugi czwartek każdego miesiąca. Ramowo każde spotkanie trwać będzie około 2-3 godzin (w zależności omawianej problematyki i „temperatury” dyskusji uczestników).


   Termin                   Problematyka
7 listopada 2013 – Raportowanie finansowe w środowisku międzynarodowym.
9 stycznia 2014 – Zarządzanie płynnością: dług netto, kapitał pracujący, forecast accuracy.
13 lutego 2014 – Praktyczne narzędzia wspierające konsolidację i raportowanie Grup Kapitałowych
13 marca 2014 – Wdrożenie systemu ERP: organizacja projektu i jego konsekwencje dla służb finansowych
10 kwietnia 2014 – Pomiar efektywności z wykorzystaniem KPI. Zarządzanie poprzez cele.
8 maja 2014 – Metody rozliczania kosztów: kryzys podejścia ABC a praktyka polskich przedsiębiorstw.
12 czerwca 2014 – Transakcje fuzji i przejęć: na co zwrócić uwagę dokonując wyceny przedsiębiorstwa?

Cykl „CFO Knowledge Exchange” to między innymi:
• okazja do poznania dobrych praktyk wiodących firm oraz ich przedyskutowania w gronie ekspertów,
• dostęp do sprawdzonych metod i narzędzi, gotowych do zastosowania „od zaraz” w Twoim przedsiębiorstwie,
• okazja do profesjonalnej wymiany doświadczeń i skonfrontowania własnych pomysłów i rozwiązań z praktyką innych członków stowarzyszenia.

Edyta Gurazdowska (Mediacap), Wojciech Kopcik (MDDP), Ewa Bernaciak (Super-Pharm)

Piotr Sylwestrzak (Smurfit Kappa), Patrycja Ptaszek Strączyńska (Macrologic), Mariusz Sumiński (MDDP)

Elwira Masłowska (Jacobs), Michał Maciesowicz (Contino Wind Group), Jolanta Stręk (Elsta), Aleksandra Wróblewska (Skok)

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *