Finexa

Relacje z Business breakfast w Raiffeisen Polbanku

W ramach cyklu śniadań biznesowych FINEXA, w dniu 11 kwietnia 2013 roku spotkaliśmy się w siedzibie Raiffeisen Polbanku w Warszawie przy ul. Pięknej 20. Tematem śniadania były problemy z zatorami płatniczymi i możliwości ich rozwiązań.
Gospodarzami śniadania byli przedstawiciele Departament Faktoringu i Finansowania Strukturyzowanego Raiffeisen  Polbanku.
Jako prelegenci wystąpili :
• ze strony Mazars w Polsce
Monika Nowecka – biegły rewident, Partner, Wiceprezes zarządu,
Kinga Baran – menedżer, doradca podatkowy
• ze strony Raiffeisen Polbanku
Paweł Kacprzak – dyrektor ds. faktoringu,
Damian Oszajca – dyrektor ds. sprzedaży faktoringu – klienci strategiczni

W trakcie spotkania omawiane były konsekwencje zmian prawa podatkowego wprowadzone w tym roku w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych mających na celu zmobilizowanie uczestników obrotu gospodarczego do regularnego dokonywania płatności. W wypowiedzi prelegentek z Mazars wynikało, że wprowadzone zmiany, standardowo w Polsce, są nieprzemyślane i przygotowane w sposób niechlujny. Fakt, iż zmiany tym razem przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości w ocenie uczestników spotkania nie stanowi okoliczności łagodzącej. Poza omówieniem samych zmian przepisów przedstawione zostały praktyczne implikacje tych zmian, wymagające niejednokrotnie dodatkowych prac od służb finansowych podmiotów gospodarczych.
Jednak doświadczenie życiowe pokazuje, że z każdej sytuacji można znaleźć rozwiązanie. Takim też rozwiązaniem eliminującym czarne scenariusze okazał się faktoring odwrotny, który został  zaprezentowany przez prelegentów   Raiffeisen Polbanku. Przy tej formie finansowania bank płaci za zobowiązania swojego Klienta przed terminem płatności (jeżeli jest możliwość uzyskania skonta za wcześniejsze płatności) lub w terminie płatności. W obu przypadkach bank może dać firmie dodatkowy czas na zapłatę tych zobowiązań do banku. Co istotne, zobowiązania te (mimo, że zostały spłacone przez bank) przedsiębiorstwo nadal może ewidencjonować jako zobowiązanie handlowe a nie finansowe. Faktoring odwrotny daje dodatkowo możliwość stworzenia „programu lojalnościowego” dla dostawców i pomóc w negocjacjach handlowych.
Zgodnie z ustaleniami gospodarzy i prelegentów uczestnicy śniadania otrzymali prezentacje szczegółowo podsumowujące poruszone kwestie.

Prezentacja do pobrania pod linkiem.

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *