Czy członkowie zarządu mogą jednocześnie dostawać wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy o pracę i na podstawie uchwały z tytułu powołania?

Członek zarządu może być zatrudniony na umowę o pracę i na tej podstawie wykonywać obowiązki pracownicze, np. jako dyrektor finansowy. Z tego tytułu musi dostawać wynagrodzenie. Jednocześnie może być powołany uchwałą do pełnienia funkcji członka zarządu i na podstawie tej uchwały (powołania) może otrzymywać wynagrodzenie. Wynagrodzenie, które członek zarządu pobiera na podstawie umowy o pracę …

Czy członkowie zarządu mogą jednocześnie dostawać wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy o pracę i na podstawie uchwały z tytułu powołania? Czytaj więcej »