Finexa

Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych “FINEXA“ członkiem międzynarodowej organizacji IAFEI

Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych „FINEXA” zostało 25 stycznia 2012 r. członkiem prestiżowej międzynarodowej organizacji zrzeszającej instytucje finansistów z różnych krajów – IAFEI (International Association of Financial Executives Institutes).

Choć polskie stowarzyszenie zostało zarejestrowane dopiero w listopadzie 2011 r., Zarząd IAFEI już zdecydował o przyjęciu FINEXA w poczet członków międzynarodowego stowarzyszenia. FINEXA jest pierwszą (i jak do tej pory jedyną) organizacją finansistów z Europy Środkowo-Wschodniej w IAFEI.

Stowarzyszenie FINEXA podpisało również porozumienie ze Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem POLRISK, organizacją polskich menedżerów ryzyka oraz osób zainteresowanych zarządzaniem ryzykiem gospodarczym. Na mocy tego porozumienia, 7 lutego 2012 r. POLRISK został członkiem wspierającym w FINEXA. Z uwagi na fakt, że zarządzanie ryzykiem jest zadaniem o rosnącym znaczeniu w roli dyrektora finansowego, POLRISK w przyszłości będzie zajmował się w Stowarzyszeniu FINEXA zagadnieniami zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

IAFEI, The International Association of Financial Executives Institutes, jest prywatną, apolityczną organizacją non-profit. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy szwajcarskiego prawa cywilnego (The Swiss Civil Code). Założone w 1969 r., IAFEI obecnie zrzesza 20 członków instytucjonalnych, z ponad 16.000  członków-osób fizycznych na całym świecie (www.iafei.org).

Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK zostało założone w 2004 r. POLRISK organizuje szkolenia, konferencje i seminaria oraz prowadzi certyfikację menedżerów zarządzających ryzykiem. Stowarzyszenie POLRISK jest członkiem FERMA: Federation of European Risk Management Associations (www.polrisk.pl).

Celem Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych “FINEXA”, zarejestrowanego w listopadzie 2011 r. jest reprezentowanie interesów oraz wspieranie rozwoju środowiska zawodowego Dyrektorów Finansowych w Polsce. Członkami Stowarzyszenia są osoby zarządzające finansami w średnich I dużych polskich spółkach (www.finexa.org).

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *