Finexa

Relacja ze spotkania ‘System controllingu: ocena efektywności centrów odpowiedzialności’

Za nami szóste spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange. Wspólnie z naszymi partnerami z MDDP Business Consulting zastanawialiśmy się tym razem nad problemami związanymi z formułowaniem i rozliczaniem celów menadżerów średniego i niższego szczebla.


Dyskusję zaczęliśmy od stwierdzenia, iż dostarczane przez controlling informacje na temat efektywności finansowej bądź operacyjnej stanowią wielokrotnie podstawę dla oceny realizacji celów menedżerskich, na przykład w ramach systemu  premiowego. Tym samym system controllingu przedsiębiorstwa staje się niejako wyrocznią decydującą o „mieć” lub „być” poszczególnych osób. W wielu przypadkach to CFO lub jego pracownicy ustalają „reguły gry” wyznaczające zasady koordynacji współpracy pomiędzy jednostkami wewnętrznymi.  Podział wyniku całej firmy pomiędzy jednostki biznesowe jest neutralny z punktu widzenia całej firmy – z tego powodu reguły i zasady stosowane w tym celu pozostają poza zakresem regulacji zewnętrznych i mogą być swobodnie konstruowane przez przedsiębiorstwo.


W tym duchu spojrzeliśmy krytycznie na kilka przykładów przygotowanych przez kolegów z MDDP Business Consulting, których celem było sprowokowanie dyskusji na temat rzeczywistych problemów związanych z ustaleniem kontrybucji i efektywności poszczególnych menadżerów, w sytuacji gdy znaczna część ich wyników jest silnie uzależniona od czynników niezależnych od nich. Przykłady te stanowiły doskonały punkt odniesienia do wymiany własnych doświadczeń w tym zakresie.


Ostatnia część spotkania poświęcona była próbie zidentyfikowania cech dobrego systemu motywacyjnego. Tłem do dyskusji były dwa kolejne przykłady przedstawione przez moderatorów spotkania. Przyglądając się im, zastanawialiśmy się wspólnie nad odpowiednią kompozycją systemu zarządzania poprzez cele, wspierającego dążenie do osiągania celów indywidualnych i jednocześnie wspierające efektywną współpracę pomiędzy jednostkami.
Przed nami ostatnie przed wakacjami spotkanie, które zostało zaplanowane na czwartek, 12 czerwca. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w dyskusji na temat problematyki due dilligence – więcej szczegółów niebawem na stronach stowarzyszenia.

Więcej o MDDP Business Consutling: www.mddp-bc.pl

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *