Finexa

Relacja z wrześniowego spotkania we Wrocławiu

29 września we Wrocławiu odbyło się kolejne z cyklu Śniadań Biznesowych Finexy i PWC, tym razem zatytułowane „Co nowego w podatkach?”.

Tematyka Śniadania Biznesowego cieszyła się dużym zainteresowaniem, ponieważ gościliśmy niemal 100 dyrektorów finansowych i głónych księgowych z Dolnego Śląska. Jednym z najważniejszych tematów, poruszanych podczas spotkania, były zmiany w cenach transferowych. – Zdecydowanie wzrosła w ostatnim czasie liczba kontroli. Tematem nr 1, który jest kontrolowany, są ceny transferowe. Jeśli do firmy wchodzi kontrola z UKS, to z dużym prawdopodobieństwem zainteresuje się też cenami transferowymi – mówili eksperci. Ceny transferowe są cenami stosowanymi w transakcjach realizowanych przez podmioty powiązane. Ich nasilona kontrola jest między innymi efektem informacji o wielkich międzynarodowych korporacjach, które  – od miliardowych obrotów płaciły często symboliczny podatek.  UE oraz OECD postanowiły zająć się tą kwestią i zaproponowały szereg rozwiązań mających na celu usprawnienie kontroli tego typu transakcji.- Nowe przepisy w tym zakresie zostały wdrożone również w Polsce. Równocześnie ze zmianą przepisów zmieniło się podejście do kontroli. Jest ich więcej i są dokładniejsze– mówił Bartłomiej Wajda z PwC. Kontrolujący sprawdzają czy ceny są rynkowe wykorzystując przy tym bazy danych i narzędzia analityczne pozwalające oszacować, jaki jest rynkowy poziom cen i marż. Na tej podstawie weryfikują następnie ceny zawierane między podmiotami powiązanymi.

W trakcie Śniadania Biznesowego rozmawiano również o nowych przepisach Ordynacji podatkowej służących zwalczaniu unikania opodatkowania (tzw. klauzula obejścia prawa podatkowego). Ponadto Marcin Majewski – ekspert PwC w dziedzinie prawa celnego, przybliżył gościom zapisy Unijnego Kodeksu Celnego oraz nowej Ustawy Prawo Celne, które wniosły w 2016 r. istotne zmiany w zakresie cła.

“Nowe prawo celne wprowadza szereg ułatwień, z których możecie Państwo korzystać w imporcie i eksporcie. Obecnie możemy stosować między innymi: zawieszenie płatności cła i vat, odroczenie płatności na 10~46 dni od dnia odprawy i do jednego przelewu w miesiącu, rozliczenie vat import w deklaracji miesięcznej, a nawet – w określonych przypadkach – zredukować stawkę celną do 0%. Rekomendujemy również wdrożenie statusu AEO.” – mówił Marcin Majewski.

Eksperci PwC omówili również wnioski i obserwacje dotyczące pierwszych miesięcy funkcjonowania Jednolitego Pliku Kontrolnego, była także mowa o możliwościach optymalizacji obciążeń pracowniczych. Kolejne Śniadanie Biznesowe PwC i Finexa – “Dokarmianie bilansu, czyli jak przygotować się do wdrożenia nowego standardu MSSF 16 oraz jaki będzie miał wpływ na sprawozdania finansowe spółek?”  już 12 grudnia we Wrocławiu.

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *