Finexa

Relacja z wrześniowego spotkania we Wrocławiu

29 września we Wrocławiu odbyło się kolejne z cyklu Śniadań Biznesowych Finexy i PWC, tym razem zatytułowane „Co nowego w podatkach?”.

Tematyka Śniadania Biznesowego cieszyła się dużym zainteresowaniem, ponieważ gościliśmy niemal 100 dyrektorów finansowych i głónych księgowych z Dolnego Śląska. Jednym z najważniejszych tematów, poruszanych podczas spotkania, były zmiany w cenach transferowych. – Zdecydowanie wzrosła w ostatnim czasie liczba kontroli. Tematem nr 1, który jest kontrolowany, są ceny transferowe. Jeśli do firmy wchodzi kontrola z UKS, to z dużym prawdopodobieństwem zainteresuje się też cenami transferowymi – mówili eksperci. Ceny transferowe są cenami stosowanymi w transakcjach realizowanych przez podmioty powiązane. Ich nasilona kontrola jest między innymi efektem informacji o wielkich międzynarodowych korporacjach, które  – od miliardowych obrotów płaciły często symboliczny podatek.  UE oraz OECD postanowiły zająć się tą kwestią i zaproponowały szereg rozwiązań mających na celu usprawnienie kontroli tego typu transakcji.- Nowe przepisy w tym zakresie zostały wdrożone również w Polsce. Równocześnie ze zmianą przepisów zmieniło się podejście do kontroli. Jest ich więcej i są dokładniejsze– mówił Bartłomiej Wajda z PwC. Kontrolujący sprawdzają czy ceny są rynkowe wykorzystując przy tym bazy danych i narzędzia analityczne pozwalające oszacować, jaki jest rynkowy poziom cen i marż. Na tej podstawie weryfikują następnie ceny zawierane między podmiotami powiązanymi.

W trakcie Śniadania Biznesowego rozmawiano również o nowych przepisach Ordynacji podatkowej służących zwalczaniu unikania opodatkowania (tzw. klauzula obejścia prawa podatkowego). Ponadto Marcin Majewski – ekspert PwC w dziedzinie prawa celnego, przybliżył gościom zapisy Unijnego Kodeksu Celnego oraz nowej Ustawy Prawo Celne, które wniosły w 2016 r. istotne zmiany w zakresie cła.

“Nowe prawo celne wprowadza szereg ułatwień, z których możecie Państwo korzystać w imporcie i eksporcie. Obecnie możemy stosować między innymi: zawieszenie płatności cła i vat, odroczenie płatności na 10~46 dni od dnia odprawy i do jednego przelewu w miesiącu, rozliczenie vat import w deklaracji miesięcznej, a nawet – w określonych przypadkach – zredukować stawkę celną do 0%. Rekomendujemy również wdrożenie statusu AEO.” – mówił Marcin Majewski.

Eksperci PwC omówili również wnioski i obserwacje dotyczące pierwszych miesięcy funkcjonowania Jednolitego Pliku Kontrolnego, była także mowa o możliwościach optymalizacji obciążeń pracowniczych. Kolejne Śniadanie Biznesowe PwC i Finexa – “Dokarmianie bilansu, czyli jak przygotować się do wdrożenia nowego standardu MSSF 16 oraz jaki będzie miał wpływ na sprawozdania finansowe spółek?”  już 12 grudnia we Wrocławiu.

Napisz Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *