Finexa

Relacja z warsztatów w Poznaniu — Zarządzanie należnościami w praktyce

2 czerwca w Poznaniu odbyło się spotkanie członków FINEXY Regionu Wielkopolskiego i po raz kolejny przybrało formę warsztatów. Tematyka, nad jaką dyskutowali członkowie Stowarzyszenia dotyczyła podejścia praktycznego w zakresie zarządzania należnościami. Przyczynkiem do dyskusji były wystąpienia dwóch prelegentów: Jerzego Dąbrowskiego, Dyrektora Generalnego Bibby Financial Services i Wiceprzewodniczącego Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów oraz Marka Linartowicza, Kierownika Zespołu w Departamencie Ryzyk Kredytowych i Politycznych Marsh Sp. z o.o.


Pan Jerzy Dąbrowski, zaprezentował szereg metod i narzędzi ograniczających ryzyko braku spłaty należności i niewypłacalności kontrahenta, a także jako ekspert z zakresu faktoringu przekazał cenne wskazówki, jak wykorzystać potencjał tkwiący w należnościach i zobowiązaniach. Rozpoczynając swoje wystąpienie, prelegent zwrócił także uwagę, że faktoring jest jedyną gałęzią finansów, która niezależnie od koniunktury utrzymuje dwucyfrową dynamikę wzrostu. Pan Jerzy Dąbrowski podczas wystąpienia wskazał jakich błędów unikać analizując przeszłe oraz bieżące zachowania płatnicze kontrahentów, które umożliwią przedsiębiorcom przewidywanie zdarzeń gospodarczych i podejmowanie trafnych decyzji biznesowych wobec klientów. Uczestnicy w tym panelu spotkania wymienili się swoimi doświadczeniami w zakresie wyliczania i interpretowania wskaźnika moralności płatniczej, który pokazuje, jakie są skłonności kontrahentów lub całej branży do terminowego regulowania zobowiązań.

Z kolei pan Marek Linartowicz scharakteryzował uwarunkowania i specyfikę rynku ubezpieczeń należności w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli brokera ubezpieczeniowego. Prelegent szczegółowo odniósł się również do otoczenia biznesowego i politycznego w zakresie m.in. zmian podatkowych, prawa restrukturyzacyjnego czy dyrektywy SOLVENCY II, związanej z wymogami kapitałowymi. Ponadto pan Marek Linertowicz szczegółowo omówił elementy, które należy brać pod szczególną rozwagę negocjując umowę ubezpieczenia należności oraz jak czytać polisy ubezpieczeniowe.


Żywa dyskusja członków FINEXY po raz kolejny pokazała, że forma warsztatów pozwala na otwartą wymianę poglądów i doświadczeń będących przedmiotem spotkania.

Grzegorz Janowski

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *