Finexa

Powołanie komisji odpowiedzialnej za utworzenie Regionu Wielkopolskiego

17 lutego 2014 podczas spotkania członków Finexy z Wielkopolski powstała komisja odpowiedzialna za utworzenie drugiego oddziału regionalnego Finexy. W skład komisji  wchodzi pięciu dyrektorów finansowych: Rafał Dziel (Pakland), Michał Hałwa (Dino Polska), Paweł Lewandowski (Millano), Jarosław Skąpski (Strauss Cafe Poland) oraz Grzegorz Janowski (Marol Group), który został wybrany przewodniczącym. Spotkanie odbyło się w siedziebie Strauss Cafe w Swadzimiu. Po oficjalnym utworzeniu regionu komisja planuje zorganizować pierwsze wydarzenie – już wiosną 2014 roku.

                     Grzegorz Janowski

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *