Finexa

Najgorsze rozwiązania prawne – powiedz, co utrudnia Ci biznes!

Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych Finexa w Państwa imieniu walczy o lepsze środowisko prawne dla prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej.

Chcemy opublikować listę źle funkcjonujących regulacji prawnych dotykających biznes i wpłynąć na poprawę ustawodawstwa.

Jeśli w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce napotykacie Państwo na przepisy, które niepotrzebnie utrudniają przedsiębiorcom działanie, które uznać można za nonsensowne, przyczyniające się do zbędnych wydatków dla przedsiębiorcy, będące źródłem niezasadnych korzyści finansowych dla budżetu Państwa czy budżetów samorządowych, prosimy o ich wskazanie.

Mogą być to zagadnienia związane np. z opodatkowaniem, prowadzeniem ksiąg, prawem pracy, zarządzaniem ryzykiem, administrowaniem przedsiębiorstwem, etc.

Będziemy wdzięczni za wszelkie przemyślenia, oczywiście zakładamy, że każde zgłoszenie pozostaje anonimowe (chyba, że przeciwną prośbę osoba zgłaszająca wprost wyrazi w emailu).

Prosimy o przesyłanie Państwa zgłoszeń emailowo na adres: sekretariat@finexa.org.  Zbieramy Państwa propozycje do końca września 2016!

Zachęcamy osoby stowarzyszone w Finexa i innych praktyków pełniących funkcje dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie do zgłaszania swoich przemyśleń.

Osoba odpowiedzialna za ranking: Maria Kukawska, przewodnicząca Komisji Podatkowej Finexa.

Wikimedia, CC-PD-Mark: EB65.A100.B675b v.5, Houghton Library, Harvard University

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *