Finexa

Letnie Warsztaty Podatkowe w Stone&Feather

We wtorek 22 sierpnia 2012r. mimo wakacyjnej pory  15 osób  spotkało się na porannych warsztatach połączonych ze śniadaniem.

Spotkanie zorganizowała w swej siedzibie członkini naszego stowarzyszenia Pani Maria Kukawskaz Stone&Feather.

Temat optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem SKA okazał się bardzo interesujący, czego dowodem było bardzo aktywne uczestnictwo naszych członków, liczne pytania i ponad trzygodzinne spotkanie.

Dla wszystkich chętnych członków Finexa prezentacja ze spotkania zostanie udostępniona po kontakcie z naszym sekretariatem (sekretariat@finexa.org).

Poniżej streszczenie poruszanej tematyki:

Prezentacja dotyczy możliwości wykorzystania spółki komandytowo-akcyjnej w planowaniu podatkowym. Spółka taka może być w szczególności przydatna do odraczania opodatkowania podatkiem dochodowym zysków z prowadzonej działalności gospodarczej. Rozwiązanie to powinno działać do końca 2013 r. (a potencjalnie nawet dłużej, jeśli akcjonariusz SKA korzysta ze zmienionego roku podatkowego).

SKA może też służyć do operacji bezpodatkowego zbycia aktywów z niskim historycznym kosztem nabycia/ wytworzenia lecz o wysokiej wartości rynkowej; SKA może wreszcie służyć do urealniania wartości składników majątku, które księgowo są nieujęte w bilansie/ są w znacznym stopniu zamortyzowane, a przedstawiają istotną wartość rynkową (odświeżenie podstawy amortyzacji składnika majątkowego). Operacja ta doprowadzi do utworzenia tarczy podatkowej w przedsiębiorstwie.

Prezentacja dotyczy również możliwości wykorzystania funduszu inwestycyjnego zamkniętego (z tym zastrzeżeniem, że funkcjonalność funduszu w obecnym kształcie może być mocno ograniczona po 1 stycznia 2013 r. jeśli wejdą w życie zmiany w CIT dotyczące uznania SKA za podatnika CIT).

Wreszcie prezentacja dotyczy możliwości tworzenia podatkowych grup kapitałowych. Narzędzie to pozwala na operacje optymalizacyjne polegające na m.in. aktywowaniu składników majątku, działa jako alternatywa dla struktur typu debt push down, daje też możliwość prowadzenia transakcji z podmiotami z grupy bez stosowania ograniczeń wynikających z przepisów o cenach transferowych (możliwość wykonywana w transakcji w grupie na dowolnych zasadach).

Prezentacja również odnosi się w skrócie do zmian w CIT na 2013 r. (wedle stanu znanego na 22 sierpnia 2012 r.) oraz zmian w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (w szczególności z Cyprem i Luksemburgiem).

Zapraszam już na kolejne ciekawe spotkania.
Ireneusz Leszcz

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *