Finexa

Komisja ds. prawa pracy

Podczas spotkania zarządu Stowarzyszenia Finexa w dniu 20 października 2016 r. zdecydowano o ustanowieniu komisji, która ma zająć się kwestiami praktycznymi oraz problemami związanymi z polskim prawem pracy. Praktycy i eksperci będą oceniać proponowane zmiany w prawie i wynikające z nich skutki praktyczne oraz zgłaszać sugestie władzom ustawodawczym, w celu wspierania procesu regulacyjnego. Członkowie Finexy, którzy chcieliby aktywnie działać w nowo powstającej komisji, proszeni są o kontakt pod adresem sekretariat@finexa.org.

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *