Finexa

Komentarze Ministerstwa Gospodarki do zmian w projekcie ustawy dotyczącej polubownych metod rozwiązywania sporów

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano już komentarze Ministerstwa Gospodarki do zmian w obszernym projekcie ustawy dotyczącej polubownych metod rozwiązywania sporów.

Komisja Podatkowa Finexa, której przewodniczy Maria Kukawska, zgłaszała swoje uwagi do projektu w zakresie, w jakim dotyczył on planowanych zmian w prawie podatkowym.

Zmiany Finexa zmierzały do usprawnienia funkcjonowania przepisów, które mają doprowadzić do ujmowania faktur korygujących obrót/przychody na bieżąco zamiast poprzez cofanie się do historycznych okresów rozliczeniowych. Chodzi o to, aby ograniczać przypadki, w których wystawiając/otrzymując fakturę korygującą przedsiębiorca jest zmuszony do odnoszenia tej korekty do okresu rozliczeniowego, w którym ujęta jest faktura pierwotna. W wielu przypadkach taki sposób ujmowania faktur korygujących uznają za właściwy organy podatkowe. Obecna praktyka może zatem prowadzić do konieczności zmiany rozliczeń podatkowych za zamknięte okresy rozliczeniowe w sytuacjach, gdy przedsiębiorca (i) nie spodziewa się otrzymania faktury korygującej bądź (ii) otrzymuje fakturę korygującą w związku z wystąpieniem okoliczności, o których nie mógł wiedzieć w momencie otrzymania/ wystawienia faktury pierwotnej.

Z przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Gospodarki przychyliło się do zmian zaproponowanych przez Finexa.

Więcej informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji oraz w tym dokumencie (o uwzględnieniu postulatów Finexa mowa na str. 85).

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *