Finexa

IX Ogólnopolska Konferencja SIM

IX Ogólnopolska Konferencja SIM

„Nowa gospodarka, otwarte innowacje, strategie firm w nadchodzącym świecie OMO”

Warszawa, 6-7 grudnia 2018

Przez dwa dni uczestnicy IX Ogólnopolskiej konferencji SIM poszukiwali odpowiedzi jak współcześni i przyszli menadżerowie odnajdą się w świecie OMO łączącym online z offline, wyposażonym i funkcjonującym dzięki technologii, rozwiązaniom dostępnym w sieci oraz dzięki sztucznej inteligencji.

Wśród prelegentów tegorocznej konferencji znaleźli się m.in.:Sylwia Barthel de Weydenthal, Client Partner CEE Facebook, Edyta Sadowska, Wiceprezes Zarządu ds. Programowych NC+, Magdalena Dziewguć z Google, Andrzej Szumowski Wiceprezes Pernod Ricard, Beata Pawłowska Dyrektor Regionu Oriflame Europa Centralna, Norbert Biedrzycki Wiceprezes McKinsey Digital, Beata Staszków Prezes Zarządu Związek Pracodawców Polska Miedź, Michał Gołąbek , Dyrektor Lean TDJ, Tomasz Jakubowski Wiceprezes Zarządu Famur, Michał Nowak, Dyrektor Zarządzający TDJ Equity, Justyna Kisiel, Analityk TDJ, Jerzy Kalinowski, Doradca Zarządu KPMG, Monika Buchajska-Wróbel, Prezes Zarządu Stowarzyszenie Interim Managers, Piotr Kiciński Wiceprezes Cinkciarz.pl, Noemi Malska Manager inwestycyjny funduszu Hyperion, Mariusz Sordyl trener siatkarskiej Reprezentacji Polski U-20, Marek Dragosz trener AMP Futbol Polska.

W przeszłości, nauki zarządzania ewoluowały wraz z postępem technicznym i rozwojem gospodarczym w przeciągu dekad. Dzisiaj dynamika zmian stwarza wobec współczesnych managerów zupełnie nowe wyzwania. W ostatnich latach gwałtownie wzrosła ilość dostępnych danych, a koszty ich przechowywania i przetwarzania radykalnie spadły.

Przywództwo w erze cyfryzacji wymaga zdobycia podstaw wiedzy technicznej oraz – co ważniejsze – zmiany sposobu myślenia. Konkurowanie w cyfrowym świecie wymaga istotnych zmian w prowadzonej działalności, a także stylu zarządzania z nakazowego na coachingowy, z „feudalnego” na zespołowy, oparty na pracownikach stale doskonalących swoje umiejętności.

Era kobiet w zarządzaniu

Choć udział liderek w zarządach firm w Polsce jest stosunkowo niewielki (14%) to uczestnicy dyskusji panelowej nt. “Dlaczego potrzebujemy więcej kobiet w zarządzaniu?” zarówno poprzez swoje wypowiedzi, przedstawione, realizowane działania w firmach czy świadectwo własnej drogi zawodowej, wykazali spory optymizm w spojrzeniu na otwieranie się nowych możliwości dla kobiet w zarządzaniu. Przytaczali różne światowe badania, pokazujące, że firmy, otwarte na różnorodność, stawiające na utalentowane kobiety i promujące je do zasiadania w zarządach, są bardziej innowacyjne i kreatywne, lepiej zarządzające zmianą oraz osiągające lepsze rezultaty.

Panel poprowadziła Sylwia Barthel de Weydenthal, Client Partner CEE Facebook. A głos w  dyskusji zabrali: Edyta Sadowska, Wiceprezes Zarządu ds. Programowych NC+, Beata Pawłowska, Dyrektor Regionu Oriflame Europa Centralna, Beata Staszków, Prezes Zarządu Związek Pracodawców Polska Miedź,  Jerzy Kalinowski, Doradca Zarządu KPMG oraz Monika Buchajska-Wróbel, Prezes Zarządu Stowarzyszenie Interim Managers.

Jak podkreśliła Monika Buchajska, środowisko Interim Managerów będące zawsze w awangardzie nowoczesnych form zarządzania, stawia na szeroką obecność kobiet w realizowanych projektach, a twórcze i nieszablonowe podejście w realizacji zadań prowadzi do eliminacji barier już na etapie ich planowania.

„Badanie rynku IM  2018, które aktualnie realizujemy w SIM pokazuje, że wśród aktywnych interim managerów, tylko 21% to kobiety. Jednak widzimy w ostatnim czasie coraz większe zainteresowanie wśród kobiet taką formą aktywności zawodowej, czego dowodem może być już wzrastający udział kobiet w strukturach naszego stowarzyszenia czy większy udział kobiet w programie Certyfikowany Interim Manager – 60% kobiet.

Kolejnym dowodem na to, że kobiety świetnie odnajdują się w projektach czasowych są dane Inwenty, która jest wiodącym dostawcą usług IM (zgodnie z badaniem).

W 2017 aż 47% projektów w formule interim management zrealizowały z sukcesem właśnie kobiety”. – mówi Monika Buchajska-Wróbel, Prezes SIM oraz Partner Zarządzający Inwenta Sp. z o.o.

Uczestniczki i uczestnicy panelu, podkreślali jak ważnym jest dbanie o rozwiązania, umożliwiające kobietom rozwijanie się, ale także integrowanie pracy zawodowej z życiem prywatnym, rodzeniem i wychowywaniem dzieci. Dzielili się przykładami rozwiązań (np. zespół rekrutacyjny zawsze składa się zarówno z kobiet jak i mężczyzn), które w firmach technologicznych zapewniają wzrost zatrudnienia kobiet. Zachęcali kobiety i mężczyzn do odważnego przełamywania przekonań i stereotypów, które ograniczają drogę utalentowanym kobietom na szczyty swoich organizacji. Zachęcali także kobiety do odważnego podejścia do swoich karier.

Nie pominięto także innych aspektów różnorodności, które wpływają na osiągane wyniki organizacji – umiejętne zarządzanie pokoleniami. Nie tylko pokoleniem millenials ale także osobami 50+, które wydają się być marginalizowane a których doświadczenie i wiedza są nieocenione dla każdej organizacji. Nawiązano też do rozmów uczestników konferencji, którzy przy kawie w porannej sesji networkingowej, rozmawiali o różnorodności w kontekście projektowania sztucznej inteligencji. Komentarze uczestników zrelacjonowała Małgorzata Tomasik z firmy Energiczniej.pl., która prowadziła poranną sesję. Temat był dla wielu osób zupełnie nieznany, niemniej wszyscy zgodzili się, że funkcjonujące w społeczeństwie przekonania i stereotypy mogą być przenoszone do projektowanej przez ludzi sztucznej inteligencji. Ważnym jest aby pracowały nad jej rozwojem osoby różnych płci oraz kultur. Potrzeba też większych zachęt dla kobiet, aby wybierały zawody i studia w obszarze STEM. Rynek pracy przyszłości, to rynek w zawodach technologicznych, do których kobiety także z racji przekonań do tej pory nie zachęcano.

„Jedną z istotnych aktywności, planowanych na najbliższy rok jest projekt SIM DLA RÓŻNORODNOŚCI I INTEGRACJI zwracający uwagę na rolę kobiet w biznesie. Widzimy potrzebę podkreślania wartości współdziałania w biznesie różnych płci, pokoleń, kultur ale także wrażliwie zaprojektowanej sztucznej inteligencji. Dyskusja „czy kobiety mogą mieć wpływ na rozwój AI (SI) i dlaczego to jest ważne” pozostaje nadal otwarta.” – dodaje Monika Buchajska-Wróbel.

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *