Finexa

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Finexa 2024

Data wydarzenia:

21 czerwca 2024

Czas wydarzenia:

14:00

Lokalizacja wydarzenia:

ul. Kłopotowskiego 6 lok 61

Zarząd Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych Finexa zaprasza członków Stowarzyszenia na zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 czerwca 2024 r. o godzinie 14:00
Miejsce:  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60 sala lokal 61; 03-717 Warszawa

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie
  2. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta Walnego Zgromadzenia.
  3. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  4. Przedstawienie Sprawozdania finansowego przez Zarząd.
  5. Głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania finansowego.
  6. Wolne wnioski
  7. Zamknięcie W.Z.

Jednocześnie z przyjemnością informujemy, iż w trakcie zebrania Pani Dorota Kołomańska – CFO AHK Polska oraz Członek Zarządu Finexa – zaprezentuje wyniki najnowszej koniunktury gospodarczej.

Badanie zrealizowano wśród 164 przedsiębiorstw reprezentujących branże: przemysł produkcyjny, przemysł budowlany, usługi, handel, zaopatrzenie w energię elektryczną
i wodę, które działają na rynku polskim

Sorry, Event Expired

Lokalizacja wydarzenia:

  • ul. Kłopotowskiego 6 lok 61
  • Warszawa

Data Wydarzenia

  • 21 czerwca 2024 14:00 - 16:00
Udostępnij to wydarzenie
ADD TO YOUR CALENDAR