Finexa

Publiczne konsultacje rekomendacji NGR dot. zasad i sposobów konwersji istniejących emisji papierów dłużnych, w których stosowany jest WIBOR

Data wydarzenia:

10 lipca 2023

Czas wydarzenia:

00:00

Lokalizacja wydarzenia:

on line

Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) zaprasza interesariuszy oraz uczestników rynku finansowego do zapoznania się z projektem oraz do zgłaszania uwag do Rekomendacji w zakresie zasad i sposobów konwersji istniejących emisji papierów dłużnych, w których stosowany jest WIBOR. Materiał do konsultacji dostępny jest na stronie www:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Wskazniki_referencyjne/aktualnosci?articleId=83013&p_id=18

Konsultacje potrwają do 20 lipca 2023 r.

Uwagi do rekomendacji należy przesyłać na adres:
konsultacjengr@knf.gov.pl

Departament Komunikacji Społecznej

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Polish Financial Supervision Authority

ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
tel. +48 222625000, knf@knf.gov.pl

www.knf.gov.pl

Sorry, Event Expired

Lokalizacja wydarzenia:

  • on line

Data Wydarzenia

  • 10 lipca 2023 00:00 - 20 lipca 2023 - 00:00
Udostępnij to wydarzenie
ADD TO YOUR CALENDAR