Finexa

Proces zarządzania wierzytelnościami

Data wydarzenia:

12 czerwca 2024

Czas wydarzenia:

10:00

Lokalizacja wydarzenia:

Mercure Warszawa Centrum

Zapraszamy do udziału w unikatowym szkoleniu podczas którego jego uczestnicy:

»zdobędą wiedzę w jaki sposób budować i efektywnie zarządzać procesami w obszarze należności

»poznają sposoby usprawniania / modyfikacji  istniejących procesów, tak aby przynosiły jak największe korzyści a jednocześnie wspierały biznes

»poznają narzędzia i techniki jakie można wykorzystywać w celu usprawnienia procesu

»dowiedzą się, jak zbudować i utrzymać dobre relacje z klientem w procesie skutecznej windykacji.

»przećwiczą z pomocą Prowadzącej budowę procesu zarządzania wierzytelnościami

Z udziału w szkoleniu najwięcej skorzystają menedżerowie zarządzający działami windykacji oraz weryfikacji klientów, którzy stoją przed wyzwaniem zbudowania procesu skutecznego odzyskiwania należności w spółce.

To autorski program prowadzącej szkolenie,  Justyny Wardy, posiadającej wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania należnościami i windykacji B2B. Ze względu na bardzo praktyczny charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona.

Program

10.00 – 11.30 Budowanie i efektywne zarządzanie procesem obsługi wierzytelności end -2 -end

»Przedstawienie i omówienie definicji procesu.

»Określenie roli procesu w zarządzaniu wierzytelnościami.

»I Filar do wdrożenia procesu – tworzenie mapy procesu oraz ustalenie poziomu odpowiedzialności.

»II Filar tworzenie KARTY PROCESU – Przedstawienie elementów składowych kart procesów: opis poszczególnych elementów , mierzalność procesu.

»III Filar Standardy procesu – procedury, instrukcje, formularze, drafty umów co jest najlepszym rozwiązaniem w procesie zarządzania wierzytelnościami – praktyczne rozwiązania

»Windykacja – jak wdrożenie procesu wpływa na poziom odzyskiwania należności oraz na relację z klientem.

»Firma z procesami vs firma bez procesów – omówienie korzyści wynikających z wdrożenia procesu zarzadzania wierzytelnościami

11.30 -11.45 – przerwa na kawę

11.45 – 13.30 Omówienie głównych elementów składowych procesu zarządzania wierzytelnościami.

»Procedury – ustandaryzowanie działań

»Weryfikacja kontrahenta – określenie ryzyka współpracy

»Monitoring – aktualizacja informacji na temat naszego klienta

»Windykacja – efektywne i oparte na relacji biznesowej odzyskiwanie należności

»Procedura jako podstawowy element procesu zarządzania wierzytelnościami

»Rodzaje procedur wpierających proces zarządzania wierzytelnościami

»Omówienie elementów składowych procedury – cel, zakres oraz odpowiedzialność

»Przygotowanie procedury i praktyczne zastosowanie – studium przypadku

»Argumenty „za” i „przeciw” wdrażaniu procedur – otwarta dyskusja

»Metody weryfikacji kontrahenta – czyli co wiemy o naszym kliencie i jak ważna jest ta wiedza z perspektywy biznesu

»Skąd pozyskać dane gospodarcze aby zweryfikować wiarygodność kontrahenta – otwarte rejestry vs płatne rozwiązania

»Z jakich narzędzi skorzystać aby zoptymalizować proces oceny klienta

»Czy weryfikacja kontrahenta musi być kosztowa ? – praktyczne wskazówki jak optymalizować proces ograniczając koszty

»Monitoring – jak monitorować klientów w czasach niepewności ekonomicznej

»Narzędzia wykorzystywane do monitoringu kontrahentów.

»Omówienie zasad tworzenia skutecznego monitoringu. Nie ilość a jakość informacji jest dla nas kluczowa

»Automatyzacja monitoringu kontrahentów w celu usprawnienia procesu – wykorzystywanie własnych systemów vs wykorzystywanie zewnętrznych systemów

»Limity kredytowe – metodą ograniczenia ryzyka powstawania należności nieściągalnych

»Omówienie kryteriów według których przyznawane są limity kredytowe

»Umowa o limit kredytowy – jakie elementy musi zawierać aby skutecznie zabezpieczyć należności

»Tworzenie umowy o limit kredytowy – krok po kroku

»Wykorzystywanie systemów wewnętrznych do zarządzania limitami klientów w praktyce – case study

»Mierzalność procesów – jakimi wskaźnikami ocenimy efektywność wprowadzonych zmian w procesach.

»Prezentacja oraz omówienie przykładowych wskaźników

13.30 – 14.15 Obiad

14.15 – 16.30 Case study – ćwiczenia praktyczne

»opracowanie procesu przez uczestników szkolenia

»Prezentacja oraz omówienie prac

Prelegenci

Justyna Warda – menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania należnościami oraz windykacji  B2B w firmach handlowych oraz produkcyjnych. W swojej obecnej roli skutecznie buduje oraz optymalizuje procesy obsługi należności w tym monitoring oraz windykację. W obszarze zarządzania ryzykiem odpowiada za proces oceny zdolności kredytowej  klientów. Współpracuje z wywiadowniami gospodarczymi, biurami informacji gospodarczej oraz kancelariami prawnymi i komorniczymi. Koncentruje się na poszukiwaniu nowych rozwiązań zwiększających efektywność oraz rentowność procesów. Na swoim koncie ma wdrożenie systemu informatycznego wspierającego pracę działu windykacji, co pozwoliło na zwiększenie rentowności procesu. Ekonomistka z wykształcenia, jest także absolwentką studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej „Kompetencje psychologiczne i negocjacyjne w firmie” dzięki którym zaktualizowała i poszerzyła wiedzę z zakresu psychologii oraz technik negocjacyjnych. Ceniona prelegentka podczas wielu konferencji branżowych organizowanych z sukcesem dzieląca się wiedzą oraz zdobytym doświadczeniem.

Warunki udziału

»Koszt udziału w warsztacie dla członków Stowarzyszenia FINEXA
wynosi: 1500 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Do dyspozycji uczestników będzie poczęstunek podczas przerw kawowych oraz obiad w restauracji hotelowej.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 4 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.

Z uwagi na praktyczny charakter wydarzenia, liczba uczestników ograniczona jest do 12-tu osób.

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://www.personalities.pl/proces-windykacji

Podczas rejestracji na warsztaty prosimy wpisać w uwagach w formularzu zgłoszenia “Finexa”

Sorry, Event Expired

Lokalizacja wydarzenia:

  • Mercure Warszawa Centrum
  • Warszawa

Data Wydarzenia

  • 12 czerwca 2024 10:00 - 17:00
Udostępnij to wydarzenie
ADD TO YOUR CALENDAR